تعیین تکلیف پذیرش نظر کار گروه تسهیل از سوی بانک ها – اخبار مالی

تعیین تکلیف پذیرش نظر کار گروه تسهیل از سوی بانک ها

118
0
اشتراک گذاری :
تعیین تکلیف پذیرش نظر کار گروه تسهیل از سوی بانک ها

اخبار مالی- نمایندگان مجلس نحوه پذیرش نظر کارگروه تسهیل از سوی بانک‌ها را تعیین تکلیف کردند.

 نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه ۱۳ اسفند مجلس با الحاق ماده ۶۲ به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موافقت کردند.

در این ماده آمده است: بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل موافقت خود را همراه با مستندات مرتبط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم کنند.

همچنین در تبصره تاکید شد: رییس کل بانک مرکزی موظف است پس از مشورت با استاندار هیات متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل دهد.

این هیات موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند.

عدم تمکین بانک تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع می شود.

لازم به ذکر است نمایندگان مجلس در پایان بررسی مواد الحاقی با ماده واحده الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موافقت کردند./ خانه ملت

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید