واگذاری شش جایگاه سوخت دولتی در ۲۱ اسفند – اخبار مالی

واگذاری شش جایگاه سوخت دولتی در ۲۱ اسفند

129
0
اشتراک گذاری :
واگذاری شش جایگاه سوخت دولتی در ۲۱ اسفند

اخبار مالی-شش جایگاه سوخت دولتی در مجموع به ارزش کل پایه ۳۶۱ میلیارد ریال تا پایان سال به مزایده گذاشته می‌شود.

مزایده شش جایگاه سوخت دولتی در مجموع به ارزش کل پایه ۳۶۱ میلیارد و ۹۲۵ میلیون و ۸۲۲ هزار ریال در روز ۲۱ اسفندماه امسال برگزار می‌شود.

برای این مزایده جایگاه سوخت زیوه متعلق به استان آذربایجان غربی به قیمت پایه ۹ میلیارد و ۸ میلیون و ۳۵۵ هزار ریال به‌صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۲ ساله، جایگاه سوخت شماره ۵ متعلق به استان اصفهان به قیمت پایه ۷میلیارد و ۸۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال به‌صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۴ ساله، جایگاه سوخت شماره ۱۴ متعلق به استان تهران به قیمت پایه ۲۳۴ میلیارد و ۷۰۵ میلیون و ۷۹ هزار ریال به‌صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۴ ساله، جایگاه سوخت CNG اهواز متعلق به استان خوزستان به قیمت پایه ۱۴ میلیارد و ۱۵۲ میلیون ریال به‌صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۴ ساله، جایگاه سوخت شهید اسماعیلی ساری متعلق به استان مازندران به قیمت پایه ۸۶ میلیارد و ۴۳۱ میلیون ریال به‌صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله و جایگاه سوخت سوادکوه (آلاشت) متعلق به استان مازندران به قیمت پایه ۹ میلیارد و ۷۶۷ میلیون و ۱۳۷ هزار ریال به‌ صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۴ ساله آگهی شده است.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید