عرضه‌ شرکت های کشاورزی و نیروگاهی دولت ۲۱ اسفندماه – اخبار مالی

عرضه‌ شرکت های کشاورزی و نیروگاهی دولت ۲۱ اسفندماه

90
0
اشتراک گذاری :
عرضه‌ شرکت های کشاورزی و نیروگاهی دولت در ۲۱ اسفندماه

اخبار مالی-معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی جزئیات عرضه‌های ۲۱ اسفندماه این سازمان را تشریح کرد.

زهرا عالی پور با اشاره به اینکه در مزایده ۲۱ اسفندماه سازمان خصوصی سازی، شرکت هایی از حوزه های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، نیروگاهی و اموال و دارایی های دولت روی میز فروش می رود گفت: بر این اساس متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir بخش فهرست آگهی دارایی و بنگاه های در حال عرضه اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب نمایند.

معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی افزود: متقاضیان خرید این شرکت ها و دارایی های دولتی تا پایان وقت اداری ۲۰ اسفندماه فرصت دارند سپرده شرکت در مزایده را به همراه سایر مدارک به سازمان خصوصی سازی تحول دهند.

وی اضافه کرد: بر اساس آگهی منتشر شده توسط سازمان خصوصی سازی قرار است در روز ۲۱ اسفندماه امسال ۱۰۰ درصد کشت و صنعت و دامپروری مغان به صورت ۱۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۸ ساله، ۴۰ درصد شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس به صورت ۱۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله، ۱۰۰ درصد تولید نیروی برق اصفهان به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله، ۴۰ درصد مدیریت تولید برق اصفهان به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله، نیروگاه بعثت به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله، ۴۰ درصد مدیریتی تولید برق بعثت به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله، ۱۰۰ درصد تولید نیروی برق خراسان به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله، ۹۹.۲۲ درصد تولید نیروی برق سهند به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله، ۴۰ درصد عمران و مسکن سازان ثامن به صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۴ ساله، ۲۲.۰۹ درصد سهام شهر صنعتی کرمانشاه به صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله، ۹۷.۲۶۱ درصد سهام شرکت مهندسی آب و خاک پارس به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله، ۴۴ درصد بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به صورت ۵۰ درصد نقد و بقیه اقساط یک ساله؛ ۵ جایگاه سوخت بنزین و یک جایگاه سوخت CNG متعلق به ۵ استان تهران و ۱۲ ملک و انبار و نیز سیلو متلعق به ۷ استان کشور از طریق مزایده واگذار شود.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید