بیمه ایران روزانه ۲۸۰ میلیارد ریال خسارت پرداخت می کند – اخبار مالی

بیمه ایران روزانه ۲۸۰ میلیارد ریال خسارت پرداخت می کند

87
0
اشتراک گذاری :
بیمه ایران روزانه 280 میلیارد ریال خسارت پرداخت می کند

اخبار مالی – بیمه ایران به عنوان یک شرکت دولتی با ۸۳ سال قدمت آماده خدمتگزار به مردم است و هر روز ۲۸۰ میلیارد ریال خسارت در سراسر کشور پرداخت می کند.

محسن پورکیانی، مدیرعامل بیمه ایران گفت: این بیمه به عنوان یک شرکت دولتی با ۸۳ سال قدمت آماده خدمتگزار به مردم است و هر روز ۲۸۰ میلیارد ریال خسارت در سراسر کشور پرداخت می کند.

پورکیانی در نشست بیمه ساختمان های استان در برابر زلزله با حضور استاندار کرمان افزود: دولت در همه جای دنیا زمانی حادثه بروز می کند مسئول امداد و نجات است و مسئولیت سایر مسائل به شرکت های بیمه ای برمی گردد اما در کشور ما به دلیل اینکه فرهنگ بیمه رشد چندانی نکرده و همه مسئولیت ها بر دوش دولت است.

وی با بیان اینکه دولت در ارائه خدمات و پرداخت نسبی خسارت در بخش حوداث تمام توان خود را می گذارد اما نمی تواند با سرعت خسارات را پوشش دهد گفت: این امر موجب ایجاد نارضایتی در مردم می شود.

مدیرعامل بیمه ایران با تاکید بر اینکه در زلزله کرمانشاه افرادی که بیمه نامه داشتند کمتر چشمشان برای پرداخت خسارت به دست دولت بود و با پول خودشان به دنبال جبران خسارات بودند گفت: اگر بتوانیم فرهنگ بیمه را در کشور گسترش دهیم عزت مردم را حفظ کرده ایم.

وی ادامه داد: تاکنون یک بیمه آتش سوزی داشتیم که زلزله هم جز پوشش تبعی آن بود که به نظر رسید یک پوشش مستقل زلزله را هم داشته باشیم.

پورکیانی تصریح کرد: طرح بیمه زلزله طراحی و امروز برای نخستین مرتبه در استان کرمان اجرایی شد که امیدواریم مسئولان کمک کنند تا این طرح گسترش پیدا کند.

وی گفت: بیمه ایران با توجه به اینکه شرکت دولتی است به دنبال کسب سود نیست و بیشتر در صدد ایفای مسئولیت های اجتماعی است.

مدیرعامل بیمه ایران تصریح کرد: پیش بینی می شود در طرح پوشش بیمه ای زلزله با هر ۱۰ هزار تومان که هر خانوار در سال پرداخت می کند ۳۰ میلیون تومان خسارت دریافت کند.

پورکیانی گفت: امیدواریم نمایندگان و شعب بیمه ایران در استان با کار تبلیغی و مراجعه حضوری بتوانند مردم را تشویق کنند تا پوشش بیمه ای زلزله را خریداری کنند.

وی ایران را کشوری زلزله خیز دانست و تصریح کرد: ایران روی گسل های فراوان قرار دارد لذا باید استحکام سازی بنا را در دستور کار قرار داده شود و پوشش بیمه ای زلزله را برای ساختمان ها اخذ کنیم.

وی افزود: بعد از زلزله بم و انجام بازسازی ها تلفات جانی در زلزله های استان کرمان بسیار کمتر شد.

 

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید