شرکت های بورسی ۱۰۹ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه دادند – اخبار مالی

شرکت های بورسی ۱۰۹ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه دادند

129
0
اشتراک گذاری :
شرکت های بورسی ۱۰۹ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه دادند

اخبار مالی- بیش از ۱۰۹هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه سال گذشته در بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسید.

تازه ترین آمارهای منتشر شده نشان می دهد در سال ۹۶بالغ بر ۱۰۹هزار و ۲۶۳میلیارد و ۶۷میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۱۷هزار و ۲۸۰میلیارد و ۷۲۷میلیون ریال از طریق جایزه و ۹۱هزار و ۹۸۲میلیارد و ۳۴۰میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

بر این اساس در اسفندماه گذشته ۴هزار و ۸۱۱میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۹۱۹میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۳هزار و ۸۹۱میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در بهمن ماه سال گذشته نیز ۲هزار و ۴۰میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که این میزان افزایش سرمایه از طریق حق تقدم بوده است. بر اساس این گزارش، در نخستین ماه زمستان سال ۹۶هم ۵هزار و ۹۸۴میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۷۴۸میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۵هزار و ۲۳۵میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است. این در حالی است که هیچ‌گونه افزایش سرمایه‌ای در آمار آذرماه شرکت بورس به ثبت نرسیده است.

علاوه بر این در آبان پارسال ۱۴هزار و ۸۹۷میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۱۵۰۶میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۱۳هزار و ۳۹۱میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.

افزون بر این، در نخستین ماه پاییز ۹۶ هم ۳۸هزار و ۴۵۶میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۴۲۹میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۳۸هزار و ۲۷میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.

این گزارش می افزاید: در شهریور ماه سال گذشته نیز یک هزار و ۹۰۰میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که یک هزار و ۳۰۰میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۶۰۰میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.

از سویی دیگر، در مردادماه پارسال نیز ۹هزار و ۵۸۵میلیارد و ۴۱۴میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۹هزار و ۷۲۰میلیارد و ۴۱۴میلیون ریال آن از طریق جایزه و ۴هزار و ۸۶۵میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در تیرماه سال ۹۶هم ۱۱هزار و ۵۳۲میلیارد و ۹۳میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۳۰هزار میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۱۱هزار و ۵۰۲میلیارد و ۹۳میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

بر اساس این گزارش، در خردادماه سال گذشته ۵هزار و ۱۰۶میلیارد و ۸۶۰میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۸۲۷میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۴هزار و ۲۷۹میلیارد و ۸۶۰میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

در عین حال، در اردیبهشت پارسال نیز ۳هزار و ۳۴میلیارد و ۴۷۸میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۸۵۰میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۲هزار و ۱۸۴میلیارد و ۴۷۸میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

بر اساس این گزارش؛ در فروردین سال ۹۶نیز ۶هزار و ۹۱۵میلیارد و ۲۳۰میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۹۵۰میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۵هزار و ۹۶۵میلیارد و ۲۳۰میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید