پانصد و بیست و یکمین نماد بورسی درج شد – اخبار مالی

پانصد و بیست و یکمین نماد بورسی درج شد

85
0
اشتراک گذاری :
پانصد و بیست و یکمین نماد بورسی درج شد

اخبار مالی- شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران، با عنوان دومین شرکت در صنعت زراعت و خدمات وابسته درج شد.

در پی موافقت هیات ‌پذیرش اوراق بهادار با پذیرش سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام)  با نماد “زپارس” در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین‌ شده در مصوبه‌‌ مزبور از سوی آن شرکت، نماد “زپارس” جمع شرکت‌های بورسی پیوست.

بر اساس این گزارش، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس به ‌عنوان پانصد و بیست و یکمین شرکت پذیرفته‌ شده، در بﺨﺶ “زراعت و خدمات وابسته” و گروه و طبقه “کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته” با کد صنعت “۰۱۲۱” و نماد “زپارس، zepars” در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

بنابرگزارش اخبار مالی صنایع فعال بورس در حال حاضر به ۵۷ صنعت رسیده و گروه زراعت و خدمات وابسته یکی از صنایع جدید در بورس محسوب شده و شامل شرکت هایی با محوریت فعالیت در زمینه های پرورش محصولات و باغبانی، کشاورزی و خدمات دامپروری، فعالیت های حمایتی تولید محصولات، کشاورزی و دامپروری، پرورش طیور و پرورش حیوانات می شود.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید