بیمه سامان در فروردین ۳۵۲ میلیارد ریال حق بیمه دریافت کرد – اخبار مالی

بیمه سامان در فروردین ۳۵۲ میلیارد ریال حق بیمه دریافت کرد

57
0
اشتراک گذاری :
بیمه سامان در فروردین 352 میلیارد ریال حق بیمه دریافت کرد

اخبار مالی- شرکت بیمه سامان صورت های مالی مربوط به عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین را منتشر کرد و طبق این گزارش در طول فروردین ماه ۹۷ از تعداد ۲۱۸ هزار و ۶۰۵ حق بیمه صادر شده در مجموع مبلغ ۳۵۲ میلیارد و ۷۳۸ میلیون ریال کسب کرده است.

در مقابل این شرکت مبلغ ۲۰۹ میلیارد و ۸۳۷ میلیون ریال خسارت که مربوط به ۴۹ هزار و ۸۸۷ پرونده بود را از ابتدا تا انتهای فروردین پرداخت کرده است.

بررسی های اخبار مالی نشان می دهد که از کل حق بیمه های دریافتی این شرکت تعداد ۱۹۹ هزار و ۱۴۷ حق بیمه به مبلغ ۵۴ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال مربوط به رشته درمان بود و در مجموع ۱۶ درصد از پرتفوی را به خود اختصاص داد. ضمن این که سهم بخش درمان در پرداخت خسارت به ۴۸ هزار و ۴۳۸ پرونده به مبلغ ۱۱۰ میلیارد و ۳۱۴ میلیون ریال تعلق داشت و ۵۳ درصد خسارت های پرداختی را شامل می شد.

گفتنی است بیشترین سهم پرتفوی این شرکت در حوزه دریافتی ها به  رشته زندگی- اندوخته دار تعلق داشت و شرکت با دریافت ۲۶۲۲ حق بیمه به مبلغ ۲۱۵ میلیارد و ۷۹۵ میلیون ریال ۶۱ درصد پرتفوی را پوشش داد. با این حال در همین رشته ۷۷۷ فقره به ارزش ۷۶ میلیارد و ۳۷۶ میلیون ریال خسارت پرداخت شد و ۳۶ درصد پرتفوی را به خود اختصاص داد./ اختصاصی اخبار مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید