ارسال اطلاعات شرکت ها به بورس در ۴ روز – اخبار مالی

ارسال اطلاعات شرکت ها به بورس در ۴ روز

108
0
اشتراک گذاری :
ارسال اطلاعات شرکت ها به بورس در 4 روز

اخبار مالی- یکی از مسائلی که بازار سرمایه مدت ها با آن دست در گریبان بوده موضوع ارسال اطلاعات از سوی شرکت ها به بورس جهت شفافیت مالی بوده و برخی شرکت ها همواره از ارائه اطلاعات دقیق و به موقع سرباز زده و بورس سر این موضوع با این شرکت ها کشمکش داشته است.

چندی است که مقررات جدیدی در سازمان بورس وضع شده که به موجب آن شرکت ها موظفند علاوه بر گزارشات میان دوره ای گزارش های ماهانه نیز به بازار ارائه دهند. همچنین با اصلاح قانون بازگشایی نماد ها بسیاری از مشکلات سهامداران که به خاطر بسته ماندن طولانی نماد ها پیش می آمد، مرتفع شد.

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار دراین مورد می گوید: اصلاح دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها مهمترین اقدام سازمان بورس در سال گذشته بود به طوری که از هفتاد نماد بسته تنها ۱۰ نماد باقی مانده و مابقی بازگشایی شده اند.

دبیر شورایعالی بورس همچنین از ارسال پیامک به تمام ناشران و تک تک اعضای هیات مدیره برای ارایه صورت مالی در موعد مقرر و انتشار اطلاعات ماهانه به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده در این سازمان خبر داده و گفت:این روند سبب شد تا تعداد گزارش های ارایه نشده  که در سال های گذشته ۴۰ مورد در ماه بود به یک تا دو مورد برسد. همچنین متوسط تاخیر در ارسال اطلاعات ۳۰ تا ۴۰ روز بود  که اکنون در حد ۳ تا ۴ روز است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادرا با بیان اینکه عمده تمرکز سازمان در سال جاری بر روی صندوق ها و کارگزاری ها است گفت: امسال به دنبال این موضوع هستیم که نظارت دقیق بر روی کارگزاری ها و صندوق ها داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در گذشته شناخت جامعه از بازار سرمایه کم بود گفت: امروز همه می دانند که بورس پر رونق است و ما نیز باید برنامه ریزی کنیم تا زمینه فعالیت بیشتر جامعه در بازار سرمایه مهیا شود.

محمدی با بیان اینکه مقررات خرید اعتباری نیز در حال بازنگری است، افزود: در سال گذشته با ریسک  اعتباری، نسبت ریسک کارگزاری ها کاهش یافت.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید