سود هر سهم بیمه اتکائی امین ۲۳ درصد بیشتر شد – اخبار مالی

سود هر سهم بیمه اتکائی امین ۲۳ درصد بیشتر شد

57
0
اشتراک گذاری :
سود هر سهم بیمه اتکائی امین 23 درصد بیشتر شد

اخبار مالی-صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۶ شرکت بیمه اتکائی امین نشان می دهد که سود هر سهم این شرکت با رشد ۲۳ درصدی همراه شده و به مبلغ ۱۳۴ ریال رسیده است.

این شرکت که در سال مالی ۹۶ سرمایه خود را از مبلغ ۲هزار و ۳۰ میلیاردریال به مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیاردریال، معادل ۲۳ درصد افزایش داده، توانسته سود انباشته خود را در پایان سال مالی ۹۶ به میزان ۶۱ درصد افزایش داده و به مبلغ ۳۶۰ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال برساند.

بررسی های اخبار مالی نشان می دهد که سود خالص این شرکت هم با افزایش ۵۱ درصدی همراه شد و به مبلغ ۳۳۴ میلیارد و ۶۲۷ میلیون ریال رسید. این شرکت همچنین در طول سال مالی ۹۶ مبلغ ۲۷۵ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال حق بیمه صادر کرد که نسبت به سال مالی ۹۵ با ۲۳ درصد رشد همراه شده است.

همچنین درآمد حق بیمه این شرکت با افزایش ۳۰ درصدی روی مبلغ ۲۵۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون ریال نشست. این شرکت همچنین در طول سال مالی ۹۶ مبلغ ۹۹ میلیارد و ۴۴۸ میلیون ریال خسارت پرداخت کرده که در مقایسه با سال مالی ۹۵ با افزایش ۱۸۷ درصدی مواجه شده است.

بنابراین گزارش موجودی نقد این شرکت در سال مالی ۹۶ در مقایسه با سال مالی ۹۵ افزایش چشمگیر ۶۰۴ درصدی را تجربه کرده و مبلغ ۳۹۵ میلیارد و ۶۶۶ میلیون ریال در ترازنامه شرکت به عنوان موجودی نقد ثبت شده است./اختصاصی اخبار مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید