ثبت کاهش ۸۴۵ واحدی شاخص در ۳۹ روز – اخبار مالی

ثبت کاهش ۸۴۵ واحدی شاخص در ۳۹ روز

58
0
اشتراک گذاری :
کاهش 845 واحدی شاخص در 39 روز

اخبار مالی-از ابتدای سال ۹۷ تاکنون معاملات سهام در بورس اوراق بهادار در حالی رقم خورد که شاخص کل بورس در مجموع شکاهش ۸۴۵ واحدی را ثبت کرده است.

بورس اوراق بهادار از ابتدای سال تاکنون شاهد دادو ستد تعداد ۳۵ میلیارد و ۶۶۳ میلیون سهم و حق‌تقدم در مدت ۳۹ روز معاملاتی، بوده است.

در مدت ۳۹روز معاملاتی، تعداد ۳۵میلیارد و ۶۶۳میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۹۹هزار و ۲۶۰میلیارد ریال در یک میلیون و ۸۵۹ هزار و ۷۹دفعه مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۲۲میلیارد و ۶۹۳میلیون سهم به ارزش ۴۴هزار و ۵۸۴میلیارد ریال در ۸۴۳هزار و ۴۲۸نوبت در بازار اول؛ ۱۲میلیارد و ۳۴۳میلیون سهم به ارزش ۳۰هزار و ۹۰۱میلیارد ریال در ۹۸۱هزار و ۵۲۸نوبت در بازار دوم؛ ۱۸میلیون سهم به ارزش ۱۷هزار و ۵۵۸میلیارد ریال در ۵۲۰۲نوبت در بازار بدهی؛ ۱۰۰هزار سهم به ارزش ۱۰میلیارد ریال در ۳۹۰نوبت در بازار مشتقه و ۶۰۸میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۶هزار و ۲۰۶میلیارد ریال در ۲۸هزار و ۵۳۱نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۹۶هزار و ۲۸۹ واحد آغاز کرده است تا کنون به رقم ۹۵هزار و ۴۴۵واحد رسید که حکایت از ثبت افت ۸۴۵واحدی و کاهش ۰.۹درصدی دارد. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۱۵۲واحد افت و شاخص بازار دوم با ۴۱۴۷واحد کاهش مواجه شده‌اند.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید