بیمه دی در اردیبهشت ۱۹۲۶ میلیارد ریال خسارت پرداخت – اخبار مالی

بیمه دی در اردیبهشت ۱۹۲۶ میلیارد ریال خسارت پرداخت

258
0
اشتراک گذاری :
بیمه دی در اردیبهشت 1926 میلیارد ریال خسارت پرداخت

اخبار مالی- طبق گزارش عملکرد یک ماهه مربوط به اردیبهشت ماه ۹۷ شرکت بیمه دی خسارت پرداخت شده از سوی این شرکت در مدت یاد شده مبلغ ۱۹۲۶ میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال بوده است.

این شرکت ۲۵۰۰ میلیارد ریالی در اردیبهشت ۹۷ از تعداد ۳۱ هزار و ۳۵۰ حق بیمه صادر شده مبلغ ۳۷۹ میلیارد و ۹۶۵ میلیون ریال دریافت کرده که از این میزان ۱۹۱ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال معادل ۵۱ درصد مربوط به حق بیمه های بخش درمان است.

همچنین رشته ثالث با در اختیار گرفتن ۲۰ درصد حق بیمه های دریافتی دومین رشته در این بیمه بود که بیشترین دریافتی را نصیب شرکت کرده و مبلغ ۷۵ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال آورده برای شرکت داشته است. ضمن این که بیمه مسئولیت هم ۱۵ درصد پرتفوی را در بخش دریافتی ها به خود اختصاص داده و در مجموع ۵۵ میلیارد و ۹۵۸ میلیون ریال عایدی برای شرکت داشت.

در بخش پرداختنی ها شرکت با پرداخت خسارت ۲۷۹۱ پرونده در رشته درمان  به ارزش ۱۷۸۰ میلیارد ریال ۹۲ درصد پرتفوی را به این حوزه اختصاص داده و بیشترین پرداخت خسارت شرکت بیمه در این رشته ثبت شده است.

بنابرگزارش اخبار مالی از صورت های مالی شرکت بیمه دی از ابتدای سال تا اردیبهشت ۹۷ تعداد۵۶ هزار و ۸۶۴ حق بیمه به ارزش ۴۹۸ میلیارد و ۸۸۳ میلیون ریال از سوی شرکت دریافت شده و این در حالی است که در مقابل ۴۰۸۸ خسارت به ارزش ۲۵۳۱ میلیارد ریال از سوی شرکت در این مدت پرداخت شده است./ اختصاصی اخبار مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید