مردم در اردیبهشت ۳۴۴ هزار میلیارد ریال در بانک اقتصاد نوین سپرده گذاری کردند – اخبار مالی

مردم در اردیبهشت ۳۴۴ هزار میلیارد ریال در بانک اقتصاد نوین سپرده گذاری کردند

63
0
اشتراک گذاری :
مردم در اردیبهشت 344 هزار میلیارد ریال در بانک اقتصاد نوین سپرده گذاری کردند

اخبار مالی- در طول اردیبهشت ۹۷ مردم مبلغ ۳۴۴ هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال سرمایه را در بانک اقتصاد نوین سپرده گذاری کردند و این بانک ۳,۹۳۷ میلیارد ریال از سپرده گذاری ها سود کرد.

طبق گزارش عملکرد یک ماه این بانک ۲۳ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده که از این میزان مشارکت مدنی با ۹,۷۱۹ میلیارد ریال بیشترین سهم را داشته است. ضمن این که تسهیلات وصولی بانک هم مبلغ ۲۶ هزار و ۵۳۹ میلیارد ریال اعلام شده است.

بررسی های اخبار مالی از گزارش عملکرد یک ماهه بانک نشان می دهد که سود تسهیلات اعطائی در این مدت مبلغ ۳,۵۲۸ میلیارد ریال به ثبت رسیده و بانک از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت مبلغ ۶,۹۲۹ میلیارد ریال سود تسهیلات در حساب های خود لحاظ کرده است.

گفتنی است از مجموع سپرده های دریافتی از سوی این بانک سپرده های کوتاه مدت به ارزش ۱۵۳ هزار و ۸۵ میلیارد ریال بیشترین سهم را در این بخش سپرده ها داشته و پس از ان  سپرده های قرض الحسنه جاری به ارزش ۸۹ هزار و ۲۷ میلیارد ریال در جایگاه دوم کسب بیشترین سپرده قرار گرفته است.

بنابراین گزارش بانک اقتصاد نوین با سرمایه ۱۳ هزار و ۱۱ میلیارد ریالی فعالیت می کند و آخرین قیمت هر سهم این بانک مبلغ ۱۱۰۶ ریال به ثبت رسیده است. /اختصاصی اخبار مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید