۵۵ درصد پرتفوی بیمه پاسارگاد در اختیار رشته زندگی – اخبار مالی

۵۵ درصد پرتفوی بیمه پاسارگاد در اختیار رشته زندگی

130
0
اشتراک گذاری :
55 درصد پرتفوی بیمه پاسارگاد در اختیار رشته زندگی

اخبار مالی- گزارش عملکرد یک ماهه شرکت بیمه پاسارگاد نشان می دهد که در اردیبهشت ۹۷ رشته زندگی- اندوخته دار ۵۵ درصد پرتفوی این شرکت را در اختیار گرفت.

این شرکت در دوره یک ماهه منتهی به اردیبهشت ۹۷ تعداد ۲۵۸ هزار و ۳۲۱ حق بیمه به ارزش ۱۸۸۱ میلیاردریال دریافت کرده که تعداد ۴۰ هزار و ۳۴۹ تعداد حق بیمه به ارزش ۱۰۳۶ میلیارد ریال به رشته زندگی- اندوخته دار تعلق داشت و ۵۵ درصد پرتفوی را به خود اختصاص داد.

همچنین شرکت در مدت یاد شده تعداد ۶۳ هزار و ۷۸۸ خسارت به ارزش ۳۸۸ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال پرداخت کرده که از این میزان هم ۲۷ درصد به ارزش ۱۰۶ میلیارد و ۷۱۶ میلیون ریال به رشته زندگی- اندوخته دار تعلق داشت.

بنابر گزارش اخبار مالی از صورت های مالی شرکت از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت تعداد ۴۲۲ هزار و ۶۵۲ حق بیمه به ارزش ۲۹۶۷ میلیارد ریال دریافت کرده و در این مدت تعداد ۱۰۰ هزار و ۶۶۷ خسارت به ارزش ۵۵۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون ریال پرداخت کرده است.

گفتنی است از مجموع خسارت های پرداختی شرکت از ابتدای سال تا کنون بیشترین خسارت به رشته درمان تعلق گرفت و تعداد ۹۰ هزار و ۷۳۵ خسارت به ارزش ۱۴۸ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال معادل ۲۷ درصد از سوی شرکت پرداخت شد.

بنابراین گزارش شرکت بیمه پاسارگاد با ۲۵۵۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال سرمایه فعالیت می کند و آخرین قیمت ثبت شده این شرکت مبلغ ۲۶۲۰ ریال است./ اختصاصی اخبار مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید