ورود موسسه اعتباری ملل به حوزه درمان – اخبار مالی

ورود موسسه اعتباری ملل به حوزه درمان

51
0
اشتراک گذاری :
ورود موسسه اعتباری ملل به حوزه درمان

اخبار مالی-ورود موسسه اعتباری ملل به حوزه درماناخبار پولی مالی- ورود موسسه ملل را به حوزه درمان مغتنم میشماریم و امیدواریم بتوانیم رابطه اینگونه موسسات با دانشگاه ها را افزایش دهیم.

قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان در ادامه جلسه هم اندیشی، اعلام برنامه ها و اهداف سال ۹۷به دعوت مدیرعامل موسسه اعتباری ملل از این موسسه بازدید کرد .

هاشمی با اشاره به سوابق موسسه اعتباری ملل گفت: امروز انقلابی کسی است که گره ای از مشکلات مردم باز کند و موسسه اعتباری ملل با همان روحیه انقلابی در حال خدمت رسانی به مردم است.

وی با تاکید بر اهمیت تعاملات بین موسسات اعتباری و حوزه بهداشت و درمان افزود: ورود موسسه ملل را به حوزه درمان مغتنم میشماریم و امیدواریم بتوانیم رابطه اینگونه موسسات با دانشگاه ها را افزایش دهیم.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید