بورس کالا ۱۲۴۰ میلیارد ریالی می شود – اخبار مالی

بورس کالا ۱۲۴۰ میلیارد ریالی می شود

43
0
اشتراک گذاری :
بورس کالا 1240 میلیارد ریالی می شود

اخبار مالی- سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سرمایه شرکت بورس کالای ایران موافقت کرد و بورس کالا می تواند سرمایه خود را ۳۴۰ میلیارد ریال افزایش دهد.

سازمان بورس اعلام کرده که در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بورس کالای ایران  در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه تقاضا شده با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است.

به گزارش اخبار مالی سرمایه فعلی شرکت بورس کالای ایران مبلغ ۹۰۰ میلیاردریال است و برنامه افزایش ۳۴۰ میلیارد ریالی سرمایه را دارد. بدین ترتیب سرمایه شرکت پس از افزایش به مبلغ ۱۲۴۰ میلیارد ریال خواهد رسید.

گفتنی است قرار است مبلغ ۱۶۶ میلیارد ریال این سرمایه از محل سود انباشته و ۱۷۴ میلیارد ریال آن از محل سایر اندوخته ها تامین شود. ضمن اینکه بورس کالا هدف از افزایش سرمایه را اصلاح ساختار مالی اعلام کرده است.

در نامه سازمان بورس همچنین آمده است:با توجه به اتمام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶ ،در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده با دستورجلسه افزایش سرمایه پس از مجمع عمومی عادی سالانه شرکت برگزار شود، در صورت احراز کفایت سود انباشته، تصویب افزایش سرمایه به مبلغ ۱۶۶ میلیارد ریال از محل سود انباشته بلامانع است.

ضمن این که سازمان بورس تاکید کرده که انجام افزایش سرمایه ، حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

همچنین مطابق مادۀ ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نیست./اختصاصی اخبار مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید