۴۲ درصد حقیقی ها در اردیبهشت سهم فروختند – اخبار مالی

۴۲ درصد حقیقی ها در اردیبهشت سهم فروختند

70
0
اشتراک گذاری :
42 درصد حقیقی ها در اردیبهشت سهم فروختند

اخبار مالی- طبق آمار ارائه شده از معاملات سهام در اردیبهشت ۹۷ حدود ۴۲ درصد از سهامداران اقدام به فروش سهام کرده و در مقابل ۳۵ درصد از حقیقی ها سهام خریداری کردند.

اداره آمار و اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که در اردیبهشت ماه، سهامداران حقیقی‌ ۱۲ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال (۳۵.۴ درصد) و حقوقی‌ها ۲۳ هزار و ۳۵۲ میلیارد ریال (۶۴.۶  درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۱۵ هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال (۴۲.۴ درصد) و حقوقی‌ها ۲۰ هزار و۸۵۱ میلیارد ریال (۵۷.۶ درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

همچنین در نخستین ماه امسال حقیقی‌ها ۷ هزار و ۶۸۹ میلیارد ریال (۴۶.۲ درصد) و حقوقی‌ها ۸ هزار و ۹۳۶ میلیارد ریال (۵۳.۸ درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۹ هزار و ۷۶۲ میلیارد ریال (۵۸.۷ درصد) و حقوقی‌ها ۶ هزار و ۸۶۳ میلیارد ریال(۴۱.۳ درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

این گزارش می‌افزاید: از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت حقیقی‌ها ۲۰ هزار و ۵۰۶ میلیارد ریال (۳۹ درصد) و حقوقی‌ها ۳۲ هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال (۶۱ درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۲۵ هزار و ۸۱ میلیارد ریال (۴۷.۵ درصد) و حقوقی‌ها ۲۷ هزار و ۷۱۳ میلیارد ریال (۵۲ درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.

این در حالی است که در سالی که گذشت حقیقی‌ها ۲۱۹ هزار و ۵۰ میلیارد ریال (۴۸ درصد) و حقوقی‌ها ۲۳۵ هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال (۵۲ درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۲۲۱ هزار و ۴۸۸ میلیارد ریال (۴۹ درصد) و حقوقی‌ها ۲۲۱ هزار و ۴۸۸ میلیارد ریال (۵۱ درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید