کارسازی ۷۰۵ فقره حواله ارزی بانک ملی ایران – اخبار مالی

کارسازی ۷۰۵ فقره حواله ارزی بانک ملی ایران

40
0
اشتراک گذاری :
کارسازی 705 فقره حواله ارزی بانک ملی ایران

اخبار مالی – در دو ماه نخست امسال ۷۰۵ فقره حواله ارزی توسط بانک ملی ایران کارسازی شده است.

مجموع خدمات ارز بازرگانی این بانک در بخش گشایش های اعتبارات، بروات اسنادی و حواله های ارزی صادره بابت واردات کالا از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به سال گذشته از نظر تعداد حدود سه برابر و از نظر مبلغ بیش از سه برابر رشد داشته است.

طی مدت مذکور، تعداد ۷۰۵ فقره حواله وارده و صادره ارزی با حجم ۷۳ میلیون دلار کارسازی شده است.همچنین جذب سپرده های ارزی شعب بانک نیز در سال گذشته از رشد حدود دو برابری برخوردار بوده است.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید