بازار سرمایه به رونق کسب کار صنعت ریلی کمک کند – اخبار مالی

بازار سرمایه به رونق کسب کار صنعت ریلی کمک کند

44
0
اشتراک گذاری :
توسعه خط 7 قطار شهری تهران به کمک بازار سرمایه

اخبار مالی-ظرفیت های موجوددر بازار سرمایه می تواند به بسیاری از حوزه های مختلف اقتصادی را که با مشکل تامین مالی مواجه هستند، کمک کرده و باعث توسعه و رونق صنایع مختلف شود. صنعت حمل و نقل ریلی یکی از صنایعی است که می تواند از بازار سرمایه برای رفع مشکلات مالی و دسیابی به رونق استفاده کند.

در همین رابطه مدیرعامل تامین سرمایه تمدن از برنامه های گسترده بازار سرمایه برای بهبود شرایط کنونی حوزه ریلی و همچنین ارتقا این صنعت در آینده خبر داد و گفت: رقابت بر سر توسعه صنعت ریلی؛ تاثیر به سزایی در افزایش رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور دارد.

محمودرضا خواجه نصیری، مدیرعامل تامین سرمایه تمدن با بیان اینکه صنعت ریلی از دیرباز زمینه ساز توسعه و رشد صنعتی در کشور بوده، گفت: با وجود چنین جایگاهی برای صنعت ریلی متاسفانه بروز برخی مشکلات  از جمله کمبود نقدینگی  و اعمال تحریم ها و …منجر به آن شد تا سرمایه گذاری ها در این حوزه متناسب با جایگاه حوزه ریلی نباشد.

وی با اشاره به نیاز ۲۸ هزار میلیارد تومانی صنعت ریلی برای سرمایه گذاری و توسعه افزود: نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های مختلف اقتصادی از جمله حوزه ریلی نشان می دهد به رغم ظرفیت و پتانسیل قابل توجه بورس در تامین مالی بخش مولد اقتصاد، سهم عمده سرمایه گذاری ها به بازار پول و درصد کمی از آن به بازار سرمایه اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه عدم شناخت کافی متولیان نهادهای اقتصادی از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه منجر به آن شده تا همواره سهم بازارسرمایه نادیده گرفته شود، گفت: تامین سرمایه تمدن  برنامه های گسترده و وسیعی را برای بهبود شرایط کنونی حوزه ریلی و همچنین توسعه وارتقا این صنعت در آینده دارد چراکه معتقدیم رقابت بر سر توسعه صنعت ریلی، تاثیر به سزایی در افزایش رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشوردارد.

به گفته خواجه نصیری تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه بیشتر به این حوزه در مقایسه با سایر شقوق حمل و نقل و همچنین نگاه حمایتی مجلس و دولت به حوزه ریلی ظرفیت مناسبی برای بستر سازی همکاری دو حوزه بازار سرمایه واین صنعت ایجاد کرده است.

وی افزود: ارتباط صنعت ریلی و بازار سرمایه گام مهمی در راستای تحقق شعار سال و همچنین بستر سازی برای رونق کسب کار فعالان حوزه ریلی و بازارسرمایه خواهد بود.

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن تنوع گسترده ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه  را ظرفیتی مطلوب برای شرکت های ریلی برشمرد و خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از مشکلات این صنعت به مشکلات ساختار مالی و نبود نقدینگی باز می گردد و دراین راستا شرکتهای تامین سرمایه با اشراف خود به بازار سرمایه می توانند زمینه تامین مالی و بهبود ساختار مالی شرکتهای فعال حوزه ریلی را  مهیا کنند./سنا

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید