بیمه تکمیلی صیادان کشور از سوی سرمد تامین شد – اخبار مالی

بیمه تکمیلی صیادان کشور از سوی سرمد تامین شد

35
0
اشتراک گذاری :
بیمه تکمیلی صیادان کشور از سوی سرمد تامین شد

اخبار مالی-صیادان کشور برای نخستین بار در کشور تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان بیمه سرمد قرار گرفتند.

طبق تفاهم نامه همکاری بیمه ای که میان این شرکت با اتحادیه سراسری صیادان ایران با حضور مجتبی کاتب رییس هیات مدیره بیمه سرمد، شاپور کاکولکی معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران و یعقوب دوجی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های صیادی ایران منعقد شد که بر اساس آن علاوه بر بیمه های درمان، بیمه های عمر و حادثه صاحبان شناور، بیمه بدنه مسئولیت و خودروهای اعضای صیادان و صاحبان شناورها نیز تحت پوشش بیمه سرمد قرار گرفت.

گفتنی است در مرحله نخست، ۱۰ هزار صیاد زیر پوشش بیمه تکمیلی درمانی قرار می گیرند و سقف پوشش هزینه های بستری در بیمارستان برای هر یک از صیادان و اعضای تحت تکفل آنها حداکثر ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید