بیمه دی برای هر سهم ۳۰۷ ریال سود محقق کرد – اخبار مالی

بیمه دی برای هر سهم ۳۰۷ ریال سود محقق کرد

40
0
اشتراک گذاری :
بیمه دی برای هر سهم 307 ریال سود محقق کرد

اخبار مالی- طبق گزارش عملکرد یک ساله منتهی به اسفند ۹۶ شرکت بیمه دی سود هر سهم مبلغ ۳۰۷ ریال تحقق یافته که نسبت به سود سال ۹۵ با رشد ۱۰۵ درصدی همراه شد. سود هر سهم شرکت در سال مالی ۹۵ مبلغ ۱۵۰ ریال بوده است.

شرکت بیمه دی با سرمایه ۲۵۰۰ میلیارد ریالی فعالیت می کند و در سال مالی ۹۶ مبلغ ۲۳ هزار و ۳۵۸ میلیاردریال حق بیمه صادر شده داشته که این مبلغ در مقایسه با با سال مالی ۹۵ با افزایش ۲۸۶ درصدی همراه شده و همچنین درآمد حق بیمه شرکت پس از رشد ۱۸۳ درصدی به مبلغ ۱۳ هزار و ۷۰۷ میلیارد ریال رسیده است.

بررسی های اخبار مالی از گزارش عملکرد ۱۲ ماهه مربوط به سال ۹۶ این شرکت نشان می دهد که سود خالص نیز ۱۰۳ درصد افزایش یافته و به مبلغ ۷۶۶ میلیارد و ۳۰۶ میلیون ریال رسیده است. از سوی دیگر شرکت در این سال مالی مبلغ ۷ هزار و ۴۰۴ میلیاردریال خسارت پرداخته که در مقایسه با سال مالی ۹۵ با افزایش ۳۹۷ درصدی مواجه شده است.

بنابراین گزارش موجودی نقد شرکت با ۵۴ درصد افزایش نسبت به سال مالی قبل به مبلغ ۱۵۶ میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال رسیده و جمع دارایی های شرکت نیز ۴۶۵ درصد بیشتر شده و دارایی های شرکت مبلغ ۳۸ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال ثبت شده است.

گفتنی است سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت شرکت مبلغ ۹۰۲ میلیارد و ۶۳۵ میلیون ریال و سرمایه گذاری‌های بلند مدت شرکت مبلغ ۷۶۶ میلیارد و ۷۹۸ میلیون ریال به ثبت رسیده که نسبت به سال مالی ۹۵ رشد ۱۰۵ درصدی را تجربه کرده است./اختصاصی اخبار مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید