بیمه کوثر در خرداد ۲۳۷۲ میلیارد ریال حق بیمه صادر کرد – اخبار مالی

بیمه کوثر در خرداد ۲۳۷۲ میلیارد ریال حق بیمه صادر کرد

26
0
اشتراک گذاری :
بیمه کوثر در خرداد 2372 میلیارد ریال حق بیمه دریافت کرد

اخبار مالی- شرکت بیمه کوثر در گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به خرداد ۹۷ اعلام کرد که مبلغ ۲۳۷۲ میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده و بیشترین حق بیمه در رشته زندگی غیر اندوخته دار به ارزش ۶۵۵ میلیارد و ۱۰۵ میلیون ریال صادر شده است.

این شرکت که با ۲۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه فعالیت می کند، در خرداد ۹۷ در مجموع مبلغ ۵۲۲ میلیارد و ۲۱۱ میلیون ریال خسارت پرداخته که بیشترین خسارت پرداخت شده به رشته ثالث تعلق دارد که ۴۰ درصد پرتفوی خسارت را به ارزش ۲۱۰ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال به خود اختصاص داده است.

بررسی های اخبار مالی از گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به خرداد ۹۷ این شرکت نشان می دهد که از ابندای سال جاری تا آخر سومین ماه مبلغ ۳۶۶۲ میلیارد ریال حق بیمه از سوی شرکت صادر شده که رشته ثالث با در اختیار گرفتن ۲۸ درصد پرتفوی به ارزش ۱۰۲۸ میلیارد ریال بیشترین سهم را در حق بیمه های صادره داشته است.

همچنین جمع خسارت های پرداختی شرکت در سه ماه اول سال مبلغ ۱۴۸۲ میلیاردریال بوده که در این بخش نیز ۳۹ درصد پرتفوی به ارزش ۵۷۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال به رشته ثالث تعلق داشته است./اختصاصی اخبارمالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید