شرکت های بیمه عضو انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی می شوند – اخبار مالی

شرکت های بیمه عضو انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی می شوند

49
0
اشتراک گذاری :
شرکت های بیمه عضو انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی می شوند

اخبار مالی-با رونق بازاریابی و فروش بیمه از طریق اینترنت ، پیوستن شرکت های بیمه به نهاد صنفی کسب و کارهای اینترنتی متناسب به مقتضیات احتناب ناپذیر است.

همزمان با توسعه فروش  خدمات و محصولات از طریق بستر الکترونیکی و اینترنتی نهادهای صنفی مرتبط با این کسب و کارهای نوپا تشکیل می شوند و از این رهگذر انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی نیز بعنوان نهادی صنفی تشکیل شده است .

از الزامات عضویت در این انجمن اخذ نماد ” اعتماد” از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از زمان تشکیل این نهاد صنفی صدها کسب و کار به این انجمن پیوسته اند.

در میان شرکت های بیمه ، تنها دو شرکت بیمه ایران و بیمه کوثر با نگاهی به مقتضیات امروز کسب و کار  به این انجمن پیوسته اند تا در این صنف تازه چنانچه با مشکلات و خلاء های قانونی کسب و کار اینترنتی و فروش برخط بیمه روبرو شدند بتوانند پاسخی به سوالات و مشکلات خود بیابند.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید