سهم ۵۳ درصدی بیمه زندگی در پرتفوی بهاره پاسارگاد – اخبار مالی

سهم ۵۳ درصدی بیمه زندگی در پرتفوی بهاره پاسارگاد

38
0
اشتراک گذاری :
سهم 53 درصدی بیمه زندگی در پرتفوی بهاره پاسارگاد

اخبار مالی- طبق گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۷ شرکت بیمه پاسارگاد، سهم رشته زندگی اندوخته دار از ابتدای سال جاری تا پایان بهار ۵۳ درصد پرتفوی به ارزش ۲۵۱۱ میلیارد ریال بوده است.

این شرکت در خرداد ماه ۹۷ مبلغ ۱۷۸۸ میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده که رشته زندگی اندوخته دار ۵۱ درصد حجم آن را به خود اختصاص داده و در مجموع مبلغ ۹۰۹ میلیارد و ۳۹۲ میلیون ریال به این رشته اختصاص یافته است.

همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد مبلغ ۲۵۱۱ میلیاردریال بیمه زندگی اندوخته دار از سوی شرکت صادر شده و کل بیمه صادره شرکت در سه ماهه اول سال مبلغ۴۷۴۶ میلیارد ریال است.

بررسی های اخبار مالی نشان می دهد که خسارت پرداختی شرکت در خرداد ماه مبلغ ۳۸۷ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال بوده و ۳۳ درصد از این خسارت معادل ۱۲۶ میلیارد و ۶۷۵ میلیون ریال آن مربوط به رشته ثالث است.

ضمن این که در مجموع  از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد مبلغ ۹۳۹ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال خسارت از سوی این شرکت پرداخت شده که ۲۸ درصد از آن در رشته ثالث بوده است.

بنابراین گزارش نماد شرکت در بورس باز بوده و معاملات سهام شرکت مجاز است و قیمت هر سهم طبق آخرین بررسی ها بین مبالغ ۲۸۴۷ تا ۲۸۶۸ ریال در نوسان است./اختصاصی اخبار مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید