بانک سینا به فعالیت های معدنی وام می دهد – اخبار مالی

بانک سینا به فعالیت های معدنی وام می دهد

38
0
اشتراک گذاری :
بانک سینا سهامداران را به مجمع فراخواند

اخبار مالی-صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و بانک سینا تفاهم کردند با بیمه نامه اعتباری صندوق به عنوان وثیقه، تسهیلات به فعالیت های معدنی داده شود.

فرید دهقانی مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و «محمدرضا پیشرو» مدیرعامل بانک سینا، تفاهمنامه ای امضا کردند که به موجب آن، تسهیلاتی برای تامین ماشین آلات، تجهیزات و سایر طرح های مرتبط با عملیات معدنی داده می شود.

تسهیلات اعطایی به میزان ۸۰ درصد قیمت پیش فاکتور مورد تایید صندوق یا برآورد عملیات معدنی مربوط (طرح) بوده و تامین بقیه آن بر عهده متقاضی است. وثیقه نیز شامل بیمه نامه اعتباری صندوق، معادل ۱۲۰ درصد مجموع اصل و سود تسهیلات اعطایی است.

این تسهیلات بر مبنای عقود اسلامی با دوره تنفس ۶ ماه است که تا یک دوره یک ساله (با تایید و اعلام صندوق) قابل تمدید است و زمان بازپرداخت آن حداکثر ۵۴ ماه خواهد بود.

مشتریان این بانک که پروانه فعالیت معدنی داشته و متقاضی ضمانت از صندوق باشند، می توانند با ارائه وثیقه بازپرداخت، از این تسهیلات بهره مند شود.

نرخ سود، کارمزد و جرایم تاخیر این تسهیلات بر اساس نرخ زمان انعقاد قرارداد و مطابق با ضوابط و مقررات جاری بانک است.

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با هدف تقویت و حمایت از سرمایه گذاران خصوصی بخش معدن، بر اساس ماده ۳۱ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد.

در اهداف صندوق، تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و ایجاد تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و هدایت و راهبری این سرمایه گذاری ها ذکر شده است.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید