اخذ مالیات از واگذارکنندگان کارت‌های بازرگانی – اخبار مالی

اخذ مالیات از واگذارکنندگان کارت‌های بازرگانی

67
0
اشتراک گذاری :
اخذ مالیات از واگذارکنندگان کارت‌های بازرگانی

اخبار مالی – از آن جایی که افراد واجد شرایط داشتن کارت بازرگانی تعداد محدودی هستند و بسیاری از کسانی که علاقمند به فعالیت های بازرگانی هستند، شرایط مورد نیاز را ندارند، از سال ها پیش اجاره دادن یا واگذار کردن کارت بازرگانی در قبال پول رواج پیدا کرده و بدین ترتیب چون استفاده کننده از کارت هیچ نام و نشانی از خود در جایی ثبت نکرده، سوء استفاده های زیادی از کارت ها شده است.

بنابراین سازمان مالیات برای کمتر شدن این سوء استفاده های تدابیری اندیشیده و اعلام کرده کسانی که کارت بازرگانی خود را به مبلغ اندکی به دیگری واگذار می کنند مشمول مالیات می شوند.

تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مالیاتی گفت: با وجودی که تاکنون از کارت های بازرگانی سوء استفاده های زیادی شده، اما اکنون شرایط ویژه ای وضع شده و محدودیت مناسبی را ایجاد کرده است.

ریاحی به شرایط احراز گرفتن کارت بازرگانی در قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرد و افزود: ۹ شرط برای گرفتن کارت بازرگانی لازم است. شرط سنی ۲۳ سال و مدرک تحصیلی دیپلم از جمله شرایط به دست آوردن کارت بازرگانی است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مالیاتی گفت: افرادی هستند با داشتن کارت بازرگانی حتی سواد نوشتن و خواندن هم ندارد. وی داشتن محل کسب فعالیت یا مرکز تجاری به صورت ملکی یا استیجاری برای دارندگان کارت بازرگانی را از جمله ۹ قانون اخذ کارت بازرگانی دانست.

وی در مورد صدور یا تمدیدگواهی اخذ کارت بازرگانی و مالیات به ماده ۱۸۶ قانون مالیات ها اشاره کرد و افزود: کسانی که کارت بازرگانی خود را در قبال اندک مبلغی به غیر واگذار می کنند مشمول پرداخت مالیات می شوند. مردم از دادن مالیات ناراحت نیستند، بلکه از تبعیض ها و شیوه های نادست ناراحتند.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید