رشد ۶۶ درصدی جذب بیمه نامه در بیمه حافظ – اخبار مالی

رشد ۶۶ درصدی جذب بیمه نامه در بیمه حافظ

76
0
اشتراک گذاری :
رشد 66 درصدی جذب بیمه نامه در بیمه حافظ

اخبار مالی-مدیرعامل بیمه حافظ گفت: با اصلاح ترکیب پرتفوی در سال ۹۶ ، سوددهی بیمه حافظ در مسیر مطلوب قرار گرفت.

عبدالرسول عطایی در آستانه برگزاری مجمع عمومی بیمه حافظ به خبرنگار ما گفت: در سال ۹۶ با برنامه ریزی انجام شده راهبرد بیمه حافظ کاهش سهم بیمه شخص ثالث در سبد پرتفوی بود که این امر محقق شد و سهم ثالث در سبد پرتفوی به ۵۵درصد رسید .

مدیرعامل بیمه حافظ افزود: همزمان با کاهش سهم ثالث در سبد پرتفوی ، سال ۹۶ با رشد ۶۶درصدی جذب بیمه نامه همراه بود که حکایت از افزایش سهم سایر رشته های بیمه ای می دهد.

وی با اشاره به غربالگری شبکه فروش اظهار داشت : اصل چابکی ، سلامت ، شفافیت به عنوان شاخصه های کارآمدی شبکه فروش ملاک غربالگری نمایندگان در بیمه حافظ بود که شبکه یکپارچه و کارآمد تشکیل شده است.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید