تحقق سود ۸۶۶ ریالی برای هر سهم همراه اول – اخبار مالی

تحقق سود ۸۶۶ ریالی برای هر سهم همراه اول

15
0
اشتراک گذاری :
تحقق سود 866 ریالی برای هر سهم همراه اول

اخبار مالی- طبق گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به خرداد ۹۷ شرکت همراه اول سود هر سهم شرکت در بهار امسال مبلغ ۸۶۶ ریال محقق شده است.

شرکت همراه اول در گزارش سه ماهه مبلغ ۳۱۷۰۵میلیارد ریال درآمد کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته است.

این شرکت در پایان سه ماه نخست سال به مبلغ ۱۱۱۹۳میلیارد ریال سود ناخالص دست یافت که رشد ۱۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه نشان می دهد.

سود عملیاتی شرکت با ۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه مبلغ ۹۵۱۲میلیارد ریال شده است و در پایان سه ماه نخست سال مبلغ ۸۳۱۰میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده و برای هر سهم مبلغ ۸۶۶ ریال سود محقق کرده است که افزایش ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه نشان می دهد.

سود تلفیقی همراه در سه ماه نخست سال مبلغ ۸۳۵۵میلیارد ریال شناسایی شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته و سود تلفیقی هر سهم همراه مبلغ ۸۷۷ریال است.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید