رشد ۱۸۳ درصدی سود سرمایه گذاری های بانک انصار – اخبار مالی

رشد ۱۸۳ درصدی سود سرمایه گذاری های بانک انصار

38
0
اشتراک گذاری :
رشد 183 درصدی سود سرمایه گذاری های بانک انصار

اخبار مالی- بنابر صورت های مالی ۳ ماهه اول سال جاری بانک انصار، سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری های این بانک با رشد ۱۸۳ درصدی به مبلغ ۱۷۱۰ میلیارد ریال رسید.

این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه مبلغ ۳۵ ریال سود برای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال مالی قبل با کاهش ۱۷ درصدی مواجه شده، در مقابل سود انباشته بانک ر این دوره مبلغ ۳۱۹۷ میلیارد ریال ارزیابی شده که نسبت به مدت مشابه در سال مالی ۹۶ رشد ۳۵ درصدی را به ثبت رسانده است.

بااین حال سود خالص بانک که مبلغ ۳۵۰ میلیارد و ۸۲۱ میلیون ریال محقق شده نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل با ۱۶ درصد کاهش مواجه شده و از سوی دیگر سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی بانک در بهار امسال با ۵ درصد افزایش نسبت به بهار سال گذشته مبلغ ۹۱۶۹ میلیارد ریال اعلام شده است.

بررسی های اخبار مالی از گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به خرداد ۹۷ این بانک نشان می دهد که سرمایه بانک در این مدت از ۸ هزار میلیارد ریال ۲۵ درصد افزایش یافته و به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده و موجدی نقد بانک در این دوره با ۲۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل به مبلغ ۸۷۰۶ میلیارد ریال رسیده است.

ضمن این که مطالبات از بانک مرکزی مبلغ ۳۳ هزار و ۹۷۴ میلیارد ریال و مطالبات از سایر بانک ها وموسسات اعتباری مبلغ ۴۰ هزار و ۶۶۸ میلیارد ریال اعلام شده و در نهایت کل دارایی های بانک نیز مبلغ ۳۹۳ هزار و ۴۰۶ میلیارد ریال به ثبت رسیده است./اختصاصی اخبار مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید