تحقق رشد ۲۰۹ درصدی سود بهاره سهام بیمه تعاون – اخبار مالی

تحقق رشد ۲۰۹ درصدی سود بهاره سهام بیمه تعاون

23
0
اشتراک گذاری :
تحقق رشد 209 درصدی سود بهاره سهام بیمه تعاون

اخبار مالی- شرکت بیمه تعاون در عملکرد سه ماهه اول سال مالی جاری موفق شد سود هر سهم را نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل افزایش داده و به مبلغ ۳۴ ریال برساند. این مبلغ در بهار سال ۹۶ مبلغ ۱۱ ریال بود.

طبق صورت های مالی ارائه شده از عملکرد سه ماهه منتهی به خرداد ۹۷ شرکت بیمه تعاون حق بیمه صادره این شرکت مبلغ ۸۹۴ میلیارد و ۶۲۲ میلیون ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه سال مالی گذشته ۴۴۶ درصد افزایش یافته است. ضمن این که درآمد حق بیمه شرکت با رشد ۱۲۴ درصدی به مبلغ ۷۵۴ میلیارد ۳۲ میلیون ریال رسید.

بررسی های اخبار مالی نشان می دهد که سود انباشته شرکت در این دوره ۸۶ درصد کاهش یافته و در نهایت مبلغ ۲۷ میلیارد و ۹۸۲ میلیون ریال به عنوان سود انباشته در پایان سه ماه اول سال جاری در حساب های شرکت ثبت شده است.

با این حال سود خالص شرکت در دوره یاد شده ۲۱۶ درصد افزایش یافته و به مبلغ ۱۶میلیاردو ۶۷۹ میلیون ریال رسیده و از سوی دیگر شرکت در بهار ۹۷ مبلغ ۲۵۳ میلیارد و ۷۰۴ میلیون ریال خسارت پرداخت کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال مالی قبل ۱۰۷ درصد بیشتر شده است./اختصاصی اخبار مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید