سهامداران در تیرماه ۲۹۲ هزار میلیارد ریال سود گرفتند – اخبار مالی

سهامداران در تیرماه ۲۹۲ هزار میلیارد ریال سود گرفتند

35
0
اشتراک گذاری :
سهامداران در تیرماه ۲۹۲ هزار میلیارد ریال سود گرفتند

اخبار مالی – تقسیم سود یکی از جذابیتهایی است که مردم را برای سرمایه گذاری در بورس تشویق می کند و گزارش ها نشان می دهد که سهامداران در تیرماه ۹۷ مبلغ ۲۹۲ هزار میلیارد ریال سود  دریافت کردند.

بر اساس آمار بورس تهران، میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت در پایان تیر ماه ۹۷، برابر با ۲۹۲ هزارمیلیارد ریال بود و متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل ۴۱۰ ریال را نشان می دهد.

تطبیق سود (زیان) پیش بینی شده شرکت ها در این ماه نسبت به خرداد ماه نشان می دهد که تعداد ۳۴ شرکت با افزایش، تعداد ۶۴ شرکت با کاهش و مابقی شرکت ها برابر با ۲۱۲ شرکت، تغییری در سود (زیان) پیش بینی شده نداشته اند.

همچنین سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها در پایان تیر ماه سال ۹۷ برابر با ۵۰۴.۶۷۶ میلیارد ریال است که نسبت به خرداد ماه ۹۷ معادل ۶.۸۶۳ میلیارد ریال افزایش نشان می دهد. در پایان تیرماه متوسط پیش بینی سود (زیان) خالص شرکت های بورسی به ازای هر سهم برابر با ۳۴۴ ریال است.

در ضمن میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت- انباشته دراولین ماه تابستان، ۲۹۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۶۰۴ ریال متوسط درآمد واقعی شرکت ها بوده است. افزون بر این متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل ۴۱۰ ریال را نشان می دهد.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید