موسسه اعتباری کوثر در تیر ۲۷۱۲ میلیارد ریال تسهیلات داد – اخبار مالی

موسسه اعتباری کوثر در تیر ۲۷۱۲ میلیارد ریال تسهیلات داد

23
0
اشتراک گذاری :
موسسه اعتباری کوثر در تیر 2712 میلیارد ریال تسهیلات داد

اخبار مالی- طبق گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به تیر ۹۷ موسسه اعتباری کوثر مبلغ تسهیلات ارائه شده از سوی این موسسه در این ماه مبلغ ۲۷۱۲ میلیارد و ۹۸۷ میلیون ریال اعلام شده است.

این موسسه در طول تیر ماه مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد ریال از تسهیلات درآمد کسب کرده و این درآمد از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه مبلغ ۷۳۹۶ میلیارد ریال بوده است.

همچنین در این ماه موسسه ۲۲۷ هزار و ۵۱ میلیاردریال سپرده جذب کرده و که سود این سپرده گذاری ها مبلغ ۱۵۳۰ میلیارد ریال ارزیابی شده و از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه هم مبلغ ۱۱هزار و ۸ میلیارد ریال جمع سود سپرده گذاری های سرمایه گذاری در حساب های خود ثبت کرده است.

به گزارش اخبار مالی در مدت یاد شده بیشترین سپرده دریافت شده از سوی موسسه به سپرده های کوتاه مدت تعلق داشت که ارزش آن به  ۹۱ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال رسید.ضمن این که از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه نیز بیشترین تسهیلات ارائه شده از سوی این موسسه به تسهیلات فروش اقساطی تعلق گرفت./اختصاصی اخبار مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید