افزایش ۱۵ سود هر سهم بیمه سرمد با سرمایه جدید – اخبار مالی

افزایش ۱۵ سود هر سهم بیمه سرمد با سرمایه جدید

21
0
اشتراک گذاری :
افزایش 15 سود هر سهم بیمه سرمد با سرمایه جدید

اخبار مالی- شرکت بیمه سرمد گزارش عملکرد سه ماهه اول سال جاری را منتشر کرد و بنابراین گزارش سود هر سهم این شرکت در مدت یاده شده مبلغ ۹۷ ریال محقق شد که در مقایسه با مدت مشابه سال مالی ۹۶ با رشد ۱۵ درصدی همراه شده است.

این شرکت در حد فاصل بهار ۹۶ تا ۹۷ سرمایه خود را از مبلغ یک هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰۰ میلیاردریال رسانده و در سه ماه اول سال جاری حق بیمه صادره شرکت ۶۵ درصد افزایش یافته و به مبلغ ۶۸۴ میلیارد و ۹۲۵ میلیون ریال رسیده است.

همچنین درآمد حق بیمه هم در این مدت مبلغ ۹۱۸ میلیارد و ۹۴۲ میلیون ریال محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته ۸۵ درصد افزایش یافته است.

گفتنی است شرکت در این مدت مبلغ ۶۲۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون ریال خسارت پرداخت کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال مالی گذشته ۱۰۰ درصد بیشتر شده است. هزینه خسارت شرکت هم با ۱۵۷ درصد افزایش به میلغ ۵۶۷ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال رسیده است.

بررسی های اخبار مالی از گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به خرداد ۹۷ شرکت بیمه سرمد نشان می دهد که سود خالص این شرکت در مدت یاد شده مبلغ ۱۴۵ میلیارد و ۶۱۲ میلیون ریال محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۷۳ درصد بیشتر شده است. سود انباشته شرکت هم با رشد ۲۹ درصدی به مبلغ ۳۴۲ میلیارد و ۴۴۷ میلیون ریال رسیده است./ اختصاصی اخبار مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید