۸۲ درصد دارایی های بانک ملت مطالبات است – اخبار مالی

۸۲ درصد دارایی های بانک ملت مطالبات است

131
0
اشتراک گذاری :
82 درصد دارایی های بانک ملت مطالبات است

اخبار مالی- طبق آخرین صورت های مالی ارائه شده از بانک ملت در سامانه کدال که مربوط به گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به خرداد ۹۷ است، این بانک به ۷۵ ریال سود به ازای هر سهم رسیده است.

این بانک در بهار ۹۷ در مجموع ۹۵۳۴ میلیارد ریال زیان انباشته در حساب های خود ثبت کرده که در مقایسه با مدت مشابه در سال مالی گذشته ۷۶ درصد بیشتر شده است.

با این حال سود خالص بانک با ۵۰۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل به ۳۷۴۹ میلیارد ریال رسیده و سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی بانک مبلغ ۳۳ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال محقق شده است.

بررسی های اخبار مالی از ترازنامه بانک در مدت یاد شده نشان می دهد که جمع دارایی های این بانک مبلغ ۲۴۳۶ هزار میلیارد است اما مرور جزییات ترازنامه حکایت از این دارد که بیش از ۸۲ درصد این دارایی ها را مطالبات بانک تشکیل می دهد.

به طوریکه از کل دارایی های بانک مبلغ ۲۰۱۱ هزار میلیاردریال مربوط به مطالبات بانک از بانک مرکزی، دولت، بانک ها و سایر موسسات اعتباری، مطالبات از اشخاص دولتی غیر بانکی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی می شود.

گفتنی است صورت های مالی و ترازنامه  تمام بانک های کشور از سال ۸۱ دیگر بر اساس دارایی های نقدی محاسبه نمی شود و مطالبات معوق هم جزو دارایی های بانک محسوب می شود که نتیجه آن شناسایی سودهای موهوم و غیر واقعی است. در صورت اجرای استانداردهای نوین حسابداری کلیه بانک ها موظف خواهند بود که حساب های واقعی ارائه داده و دیگر نخواهند توانست مطالبات را در دل دارایی های خود بیاورند.

طبق ترازنامه بانک ملت و با توجه به حجم بالای مطالبات، دارایی های واقعی این بانک تنها ۴۲۵ هزار میلیارد ریال است./اختصاصی اخبار مالی

 

ترازنامه بانک ملت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۷ (مبالغ به میلیون ریال)

شرح

پایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها
موجودی نقد ۱۸۲,۷۲۲,۰۴۴ ۱۳۱,۵۶۸,۰۱۷ ۳۹
مطالبات از بانک‌های مرکزی ۲۳۱,۴۳۳,۸۶۳ ۲۴۰,۵۵۸,۲۱۵ (۴)
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۱۵۹,۲۲۹,۸۹۲ ۶۶,۸۶۹,۸۹۷ ۱۳۸
مطالبات از دولت ۱۱۰,۸۰۱,۳۶۲ ۱۰۴,۳۰۱,۹۶۲ ۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها ۶۶۰,۸۹۴,۸۶۴ ۶۰۷,۲۲۰,۱۵۶ ۹
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها ۸۵۱,۵۸۰,۵۱۳ ۸۳۸,۲۳۲,۹۹۷ ۲
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۸۸,۹۵۸,۰۵۲ ۷۷,۹۸۳,۰۷۲ ۱۴
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۱۷,۷۷۴,۲۳۸ ۱۵,۵۷۶,۲۸۰ ۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰
دارایی‌های نامشهود ۶,۲۱۱,۷۷۷ ۵,۹۹۳,۳۱۶ ۴
دارایی‌های ثابت مشهود ۴۱,۷۲۹,۰۵۷ ۴۱,۸۴۶,۹۸۱ ۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰
سایر دارایی‌ها ۸۵,۵۳۱,۴۱۷ ۸۸,۵۲۲,۵۹۸ (۳)
 
جمع دارایی‌ها ۲,۴۳۶,۸۶۷,۰۷۹ ۲,۲۱۸,۶۷۳,۴۹۱

۱۰

 

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید