سرمایه جدید بورس کالا ثبت شد – اخبار مالی

سرمایه جدید بورس کالا ثبت شد

39
0
اشتراک گذاری :
سرمایه جدید بورس کالا ثبت شد

اخبار مالی- بورس کالا که سرمایه خود را افزایش داده و بهمبلغ ۱۲۴۰ میلیاردریال رسانده، این سرمایه جدید را ثبت کرد.

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده روز ۲۸ خرداد ۹۷  سرمایۀ شرکت از مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال به‌مبلغ ۱۲۴۰ میلیارد ریال افزایش داد.

گفتنی است مبلغ ۱۶۶ میلیارد ریال از سرمایه جدید شرکت از محل سود انباشته و مبلغ ۱۷۴ میلیارد ریال  از محل اندوخته تامین شده و شرکت در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۷ سرمایه جدید را در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانده است.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید