تزریق ۷۴ میلیون یورو ارز در بازار ثانویه طی یک روز – اخبار مالی

تزریق ۷۴ میلیون یورو ارز در بازار ثانویه طی یک روز

45
0
اشتراک گذاری :
تزریق ۷۴ میلیون یورو ارز در بازار ثانویه طی یک روز

اخبار مالی-بررسی عملکرد بازار ثانویه نشان می دهد، در پایان معاملات روز گذشته این بازار بیش از ۲۶۰ معامله انجام شده و میزان عرضه از ۷۴ میلیون یورو در یک روز عبور کرده است.

در پایان معاملات روز گذشته بازار ثانویه، حجم معادل یورویی معاملات فروش ارز صادرکنندگان به صرافی ها، ۷۴ میلیون یورو بوده است.

بر این اساس نرخ یورو برمبنای میانگین موزون ارزهای معامله شده، ۸۹۳۵ تومان بوده است.

از سوی دیگر نگاهی به معاملات خرید ارز از صرافی ها (بعد از تایید پیشنهاد توسط صرافی) نشان می دهد ۲۶۱معامله انجام شده و حجم معاملات ۴۱ میلیون یورو بوده است.

نرخ یورو برمبنای میانگین موزون ارزهای معامله شده نیز ۹۰۵۴ تومان بوده است.

روز گذشته رکورد معاملات عرضه ارز صادرکنندگان تا ساعت حدود ۱۶ با حجم معادل ۷۴ میلیون یورو شکسته شد. به این ترتیب بعد از تزریق ۷۴ میلیون یورو ارز توسط صادرکنندگان حدود ۴۱ میلیون یورو توسط معامله گران خریداری شده است.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید