سرمایه بیمه پاسارگاد به مبلغ ۵۱۰۳ میلیارد ریال می رسد – اخبار مالی

سرمایه بیمه پاسارگاد به مبلغ ۵۱۰۳ میلیارد ریال می رسد

49
0
اشتراک گذاری :
سرمایه بیمه پاسارگاد مبلغ 5103 میلیارد ریال می رسد

اخبار مالی- هیات مدیره شرکت بیمه پاسارگاد پیشنهاد افزایش سرمایه به مبلغ ۵۱۰۳ میلیارد ریالی را به مجمع ارائه می کند.

با توجه به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب  هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) هیئت مدیره شرکت بیمه پاسارگاد پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲,۵۵۱  میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۱۰۳ میلیارد ریال را مطرح کرد.

بنابرگزارش منتشر شده  از اطلاعیه در سامانه کدال، سرمایه جدید قرار است، از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور حفظ نسبت توانگری مطلوب و رعایت ضوابط قبولی اتکائی موسسات بیمه مستقیم که در تاریخ ۱۱ شهریور ۹۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید