فروش بیمه‌های خرد در دستور کار بیمه دانا – اخبار مالی

فروش بیمه‌های خرد در دستور کار بیمه دانا

16
0
اشتراک گذاری :
فروش بیمه‌های خرد در دستور کار بیمه دانا

اخبار مالی – فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت در حوزه بیمه‌های خرد و سودده و … از سیاست‌ها و برنامه های معاونت فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دانا در ادامه سال۹۷ است.

داود حسینی، معاون فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دانا در جمع مدیران ستادی و اجرایی این شرکت که به منظور تبیین سیاست‌های جدید شرکت برگزار شد، با تشریح عملکرد و استراتژی این معاونت در ادامه سال جاری اظهار داشت: خوشبختانه با حضور مجدد کاردگر در بیمه دانا، تحرک، پویایی و نشاط خاصی در بدنه شرکت بوجود آمده که امیدواریم این روحیه به صورت شبکه‌ای در کل شرکت تسری یابد.

وی افزود: نرخ شکنی، ریسک نقدینگی، ریسک عملیات بیمه‌گری، ریسک‌های اعتباری، ریسک بازار و چالش‌های دیگر صنعت بیمه را با مشکلات زیادی روبرو کرده که قطعا این چالش‌ها با همراهی، همدلی، تعامل، انسجام امور و تفکر سیستمی حل خواهد شد.

حسینی، عملکرد شرکت در شش ماه امسال در تحقق بودجه را مناسب توصیف کرد، اما کافی ندانست و گفت: در شرایط موجود ستاد و صف باید با افزایش پرتفوی اقتصادی و بالا بردن حجم نقدینگی، برای رشد و رضایت خاطر بیمه‌گذاران تلاش‌های خود را شدت بخشند.

معاون فنی بیمه‌های اشخاص، بازاریابی جمعی و وصول مطالبات جمعی را از شعارهای این معاونت ذکر و تاکید کرد: فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت در حوزه بیمه‌های خرد و سودده، افزایش میزان اختیارات شعب و سرپرستان، وصول به موقع مطالبات، نظارت سیستمی فراگیر در حوزه درمان، عملیاتی شدن طرح‌های جدید بیمه عمر و حادثه، آموزش بازاریابی به شعب و نمایندگان و توسعه نرم‌افزار بیمه‌های عمر از سیاست‌ها و برنامه های این معاونت در ادامه سال جاری است.

وی، اهمیت برون سپاری در حوزه ارزیابی خسارت درمان را از موضوعات کلان و مهمی دانست که نیاز به کارسنجی بیشتری دارد، اما در عین حال اجرای آن را مورد تاکید قرار داد.

حسینی، شارژ مالی به موقع شعب، درجه‌بندی نمایندگان و بازنگری درجه بندی شعب، افزایش اختیارات  و امکان تعدیل نرخ فنی توسط شعب را از مسایل مورد اهمیت شرکت عنوان کرد و در پایان اظهارات خود، به پرسش‌ها و مسایل مطرح شده از سوی روسای شعب و سرپرستان مناطق پاسخ داد.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید