۱۶ شرکت بیمه ایرانی عضو کنوانسیون نایروبی – اخبار مالی

۱۶ شرکت بیمه ایرانی عضو کنوانسیون نایروبی

91
0
اشتراک گذاری :
16 شرکت بیمه ایرانی عضو کنوانسیون نایروبی

اخبار مالی-بنابر اطلاعات منتشره اداره کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ۱۶شرکت و موسسه ایرانی بیمه عضو کنوانسیون نایروبی هستند.

“بیمه آسیا ، البرز ، دانا، ملت ، معلم ، رازی ، پارسیان ، پاسارگاد،دی، تعاون،سینا،سامان، سرمد ، ما ،موسسه بیمه متقابل کیش وموسسه بیمه متقابل متحد اطمینان قشم”

این کنوانسیون در خصوص لاشه کشتی های غرق شده و لزوم جمع آوری آن در دریاها به تصویب کشورهای جهان رسیده و ماده ۱۲ این کنوانسیون بصورت مستقیم به مقوله بیمه می پردازد .

بر اساس ماده ۱۲ کنوانسیون بین‌المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی‌های مغروقه، مالک ثبت شده کشتی با ظرفیت ناخالص ۳۰۰ تن و بالاتر که پرچم یک دولت عضو کنوانسیون را دارد، ملزم است که بیمه یا تضمین مالی دیگری برای پوشش مسئولیت انتقال لاشه کشتی به همراه داشته باشند.پس از آنکه سازمان بنادر و دریانوردی احراز کرد که الزامات فوق رعایت شده است، گواهی‌‎نامه‌ای حاکی از آنکه بیمه یا تضمین مالی دیگر طبق این کنوانسیون دارای اعتبار است برای هر کشتی با ظرفیت ناخالص ۳۰۰ تن و بالاتر صادر می‌کند.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید