با برنامه های جدید محقق می شود
تامین بخشی از پرتفوی بیمه معلم به وسیله استارت آپ ها
دوشنبه 21 آبان 1397 - 11:40:25

اخبار مالی- بیمه معلم اعلام کرده که قصد دارد با به کار گیری از ظرفیت استارت آپ ها بخشی از پرتفوی را از طریق آن ها تامین کند.

معاونت برنامه ریزی و توسعه بازار بیمه معلم درباره نحوه ورود بیمه معلم به بازار استارت آپی گفت: به زودی در قالب یک سوپر آپ وارد بازار استارت آپی می شویم و در این راستا در نظر داریم طرح های جدید بیمه ای مختص فروش استارت آپها پیاده سازی کنیم.

کاوه قاضی با اشاره به مهم ترین برنامه های این شرکت در حوزه توسعه بازار اظهار داشت:  بی تردید در آینده نزدیک بخش قابل توجهی از پرتفوی بیمه ای توسط استارت آپها تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه طبق بررسی ها در حال حاضر یک درصد پرتفوی بازار بیمه توسط استارت آپ جابجا می شود، از همکاری بیمه معلم با استارت آپ ها  خبر داد و عنوان کرد : در این راستا با 3 مجموعه استارت آپی قرارداد بستیم که به زودی در قالب یک سوپر آپ وارد بازار استارت آپی می شویم.

قاضی تصریح کرد : بیمه معلم با بررسی سهم استارت آپ ها از فروش بیمه در مسیر نوآوری و آینده نگری برنامه ویژه ای دارد.

معاونت برنامه ریزی و توسعه بازار بیمه معلم تاکید کرد : این شرکت با یک پیام رسان داخلی برای ارائه خدمات بیمه توافق و استفاده از ظرفیت استارت آپ های پیشرو بازار بیمه هم در دستور کار بیمه معلم قرار گرفته است  .

وی در ادامه از ورود منحصر بفرد بیمه معلم به بازار استارت آپ ها خبر داد و عنوان کرد: با بررسی تجارب مختلف در نظر داریم تسهیلاتی ایجاد کنیم که با استارت آپ ها همکاری کنیم.

قاضی،معاونت برنامه ریزی و توسعه بازار بیمه معلم با تاکید بر اهمیت نقش نمایندگی ها و ضرورت توانمند سازی آنها  گفت: در این راستا در نظر داریم طرح های جدید بیمه ای مختص فروش استارت آپ ها پیاده سازی کنیم.


http://ifnn.ir/fa/News/127/تامین-بخشی-از-پرتفوی-بیمه-معلم-به-وسیله-استارت-آپ-ها
بستن   چاپ