ارزش روز پرتفوی سهام عدالت به 1131 هزار میلیارد ریال رسید
دوشنبه 14 آبان 1397 - 11:54:13

اخبار مالی-ارزش روز 49 شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت با توجه به رشدهای اخیر شاخص و نمادهای معاملاتی در بازار سهام، در حال حاضر 1131 هزار و 493میلیارد ریال برآورد می‌شود.

 بر اساس آمار تعداد شرکت های حاضر در پرتفوی سهام عدالت 49 شرکت هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها 266 هزار و 363 میلیارد ریال است که با توجه به رشدهای اخیر شاخص بورس و افزایش قیمت سهام شرکت ها در بازار سرمایه ارزش روز پرتفوی بیش از 49 میلیون مشمول سهام عدالت 1131 هزار و 493 میلیارد ریال برآورد می‌شود.

همچنین نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان می دهد از 49 شرکت حاضر در این سبد تعداد 35 شرکت بورسی هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها 227 هزار و 825 میلیارد ریال و ارزش روز آنها 1054هزار و 846 میلیارد ریال حساب شده است.

از سویی دیگر، این که در این پرتفوی، 14 شرکت غیربورسی نیز حضور دارند که ارزش مقطع واگذاری آنها 38 هزار و 538 میلیارد ریال و ارزش روز آنها 76 هزار و 647 میلیارد ریال است. این گزارش می‌افزاید: با توجه به افزایش قیمتی که نمادهای مختلف در بازار سهام در هفته‌های گذشته تجربه کرده‌اند از یک سو، و نیز افزایش حدود 4.36 برابری ارزش مجموع پرتفوی سهام عدالت به نظر می‌رسد در حال حاضر ارزش سهام عدالت هر یک مشمولان 4 برابر افزایش یافته است.


http://ifnn.ir/fa/News/69/ارزش-روز-پرتفوی-سهام-عدالت-به-1131-هزار-میلیارد-ریال-رسید
بستن   چاپ