براساس گزارش عملکرد 6 ماهه
زیان بانک ایران زمین 173 درصد بیشتر شد
سه شنبه 15 آبان 1397 - 10:27:56

اخبار مالی- طبق صورت های مالی منتشر شده از سوی بانک ایران زمین در دوره مالی 6 ماهه منتهی به شهریور 97، زیان انباشته بانک 173 درصد افزایش یافته است.

این بانک در آخرین گزارش عملکرد خود که بیانگر فعالیت از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور است، به ازای هر سهم با زیان 1141 ریالی مواجه شده و این در حالی است که در مدت مشابه سال مالی گذشته برای هر سهم 24 ریال سود اندوخته بوده و در پایان سال مالی 96 نیز به ازای هر سهم 75 ریال سود محقق کرده بود.

همچنین این بانک که با 4 هزار میلیارد ریال سرمایه فعالیت می کند، با زیان انباشته به مبلغ 7106 میلیارد ریال مواجه شده و افزایش 173 درصدی در این زیان مشاهده می شود.این بانک که برای مدت مشابه در سال مالی قبل سود خالص 95 میلیارد و 890 میلیون ریال محقق کرده بود، در نیمه اول امسال با زیان خالص 4563 میلیارد ریالی مواجه شده است.

بااین حال سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی این بانک در مقایسه با مدت مشابه سال مالی قبل 10 درصد رشد یافته و به مبلغ 2693 میلیارد ریال رسیده است.

بررسی های اخبار مالی نشان می دهد که سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌های این بانک نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل 39 درصد کاهش یافته و در نهایت به مبلغ 8614 میلیارد ریال رسیده است. ضمن این که هزینه های مالی بانک در نیمه نخست سال جاری با افزایش چشمگیر 1618 درصد مواجه شده است.

نگاهی به ترازنامه بانک نشان می دهد که موجودی نقد و دارای های بانک به ترتیب 446 و 17 درصد افزایش یافته و از سوی دیگر بدهی این بانک به بانک و موسسات اعتباری با افزایش 220 درصدی همراه شده است.

بنابراین گزارش سهام بانک ایران زمین در بازار پایه فرابورس معامله می شود و آخرین قیمت هر سهم این بانک مبلغ 1873 ریال به ثبت رسیده است./اختصاصی اخبار مالی


http://ifnn.ir/fa/News/82/زیان-بانک-ایران-زمین-173-درصد-بیشتر-شد
بستن   چاپ