اخبار مالی

آخرین مطالب

چرخه عظیم بدهی

اقتصاد بدهی پرور اقتصاد

اقتصاد بدهی پرور

  بزرگنمایی:

هجوم نقدینگی های سرگردان به بخش های مختلف اقتصاد و بالا رفتن لحظه به لحظه تورم موجی از نگرانی برای مردم و مسئولین ایجاد کرده و به نظر می رسد همه به دنبال راه حلی برای کنترل شرایط کنونی هستند.

با کامبیز پیکارجو، اقتصاد دان و استاد دانشگاه درباره نحوه ایجاد بحران بدهی در کشور و چشم‌انداز آن به گفت و گو نشستیم و نقطه نظرات وی را در این زمینه جویا شدیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

 

چرخه بدهی در اقتصاد یک کشور چگونه شکل می گیرد؟

بودجه‌سازی دولت‌ها به گونه‌ای است که در اکثر مواقع کسری دارد زیرا دولت موظف به تآمین نیازهای رفاهی و اجتماعی بوده و مجبور است یک سری از کالاها را به صورت مستقیم ارائه دهد و برخی از کالاها را نیز به صورت غیر مستقیم تأمین کند. بنابراین اکثریت غریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه کسری بودجه دارند و ایران نیز از این امر مستثنی نیست.سهم دولت ما نیز از تولید کالا زیاد است و اگر بخواهیم شرکت‌های شبه دولتی را به دولت اضافه کنیم یعنی دولت باید در کنار وظایف خودش یک بار بسیار بزرگ اقتصادی را هم به دوش بکشد که موجب کسری بودجه چشمگیری خواهد شد .از طرف دیگر وقتی محدودیت درآمد دولت و نبود تنوع در درآمدهای دولت و نبود چابکی در سرفصل‌های درآمدی دولت را ببینیم، متوجه می‌شویم که این امر نیز کسری بودجه دولت را افزایش می‌دهد.

دولت‌ها وقتی دچار کسری بودجه مزمن یا مستمر هستند، همچنین دولت در خرید بدهی‌های خود همیشه با مشکل مواجه است و به همین خاطر هر بار بدهی‌های جدیدی ایجاد می‌کند تا بتواند بدهی‌های گذشته را تسویه کند.

 بنابراین دولت همیشه بدهکار است و قادر به کاهش بدهی‌های خود نیست و این شرایط تا جایی پیش می‌رود که دولت در رسیدگی به وضعیت اقتصادی خودش دچار مشکل می‌شود و به سوی ورشکستگی رفته یا می‌پذیرد که نرخ ارز و سکه را افزایش دهد و در اقتصاد کشو نیز شاهد این امر هستیم.

طبق آخرین آماری که دولت منتشر کرده و متعلق به 3 ماهه نخست سال 1396 است؛ بدهی دولت به شرکت ها و مؤسسات دولتی در سال 96 در مقایسه با سال95 ، حدود 22 درصد رشد داشته و در این رشد سهم دولت از بدهی‌هایش به بانک مرکزی و سیستم بانکی در سال95 حدود 86 درصد بوده و در سال 96 به 89 درصد رسیده است اما سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از14 درصد به 11 درصد کاهش پیدا کرده و این یعنی در مدت مورد مطالعه میزان بدهی‌های دولت بیشتر شده و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی حجم بدهی خود را کاهش داده‌اند. در اینجا با جدا کردن دولت از مؤسسات دولتی متوجه می‌شویم که رشد بدهی‌های سیستم بانکی دولتی ما 3/26 درصد افزایش پیدا کرده پس دولت‌ها وقتی به سیستم بانکی بدهکار باشند، باعث می‌شود که سیستم بانکی با کمبود نقدینگی مواجه شده و بزرگترین وظیفه بانک که تنظیم و افزایش وارونگی سرمایه‌های خرد و قدرت وامدهی و توسعه ارزش افزوده بیشتر است، از آنها گرفته می‌شود.

 برای همین با رشد بدهی‌های دولت و مؤسسات دولتی شاهد این هستیم که بدهی بانک‌های تخصصی و تجاری به بانک مرکزی 8 درصد رشد پیدا می‌کند و وقتی که این بدهی‌ها جمع می‌شود، متوجه می‌شویم که باید این بدهی‌ها تسویه شوند. البته برخی ها اعتقاد دارند که بدهی های دولت به بانک مرکزی تأثیر چندانی در نقدینگی ندارد اما به نظر می رسد که همه بدهی‌ها منجر به رشد پایه پولی می‌شود و اگر مجموع بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به سیستم بانکی و بدهی‌ بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی را با یکدیگر جمع کنیم، در خلال سال‌های 95 و96 در مدت مشابه بدهی ها 1/17 درصد رشد داشته است.

درست در همین مدت رشد پایه پولی هم مشهود است یعنی وقتی که بحران بدهی در کشور به وجود می‌آید، رشد متناظر پایه پولی را خواهیم داشت و این امر منجر به افزایش 22 درصدی نقدینگی در مدت مورد نظر ما شده است و این امر در قیمت کالاها نیزمشهود است.

از طرف دیگر این بحران باعث پیشی گرفتن رشد شبه پول از پول می‌شود زیرا در این مدت رشد بدهی‌ها باعث شده که شبه پول در کشور ما 4/23  درصد رشد کند. در حالی که رشد پول 6/12  درصد بوده، بنابراین نسبت رشد پول به شبه پول یک شاخص جدی است که به ما هشدار می‌دهد خطر افزایش تورم در کمین است و در چنین شرایطی اگر دولت‌ها سیاست کارآ نداشته باشند و نتوانند جریان بدهی‌ها را کنترل کنند، دچار یک تورم بزرگ می‌شویم.

این نسبت شبه پول به پول در سال 95، حدود 7/6 درصد بوده اما در سال 96 به 3/7  درصد رسیده است. پس نسبت شبه پول به پول به صورت بسیار ناپایداری افزایش پیدا کرده و این نشان دهنده نقدینگی است که به صورت تدریجی یا سریع رشد می‌کند. هر چند اقتصاد ما با کشورهای توسعه‌ یافته قابل مقایسه نیست ولی نسبت شبه پول به پول در اقتصاد بزرگی چون اقتصاد آمریکا 3 ونیم تا 4 برابر است. در سال 2005 این نسبت بیشتر از4 ونیم شد و این امر یک بحران بانکی بود. اقتصاد ایران با نسبت 3.5 و 4.5 شبه پول به پول درگیر نیست و با نسبت 6 تا 7 برابری در ارتباط است زیرا اقتصاد توسعه‌یافته نداریم و پیش بینی می شود که وقتی نسبت شبه پول به پول در کشورمان بالاتر از معمول برود زنگ خطر را برای شبکه بانکی نواخته و بخران اقتصاد بانکی را اعلام می‌کند. گر دولت اقدامات سریع و به موقعی نداشته باشد دچار یکسری مشکلات می‌شویم .

در این شرایط اوضاع نقدینگی را چگونه ارزیابی می کنید؟

ما در پایان دی ماه سال 1396 حدود 6/14 هزار تریلیون ریال نقدینگی داشتیم اما در پایان اسفند ماه همان سال به بیش از15 هزارتریلیون ریال رسید، یعنی حجم نقدینگی کشور در سال 1396 نسبت به شهریور92 نزدیک به 3 برابر شده است. در همین اسفند 1396  سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ما بیشتر از12 هزارتریلیون ریال شده است. یعنی 82 درصد نقدینگی ما 4/3 برابر شاخص در شهریور 92 بوده است. تسهیلات بانکی ارائه شده به مردم و بخش خصوصی در سال 1396 حدود 9 هزار تریلیون ریال بوده یعنی حدود3/2برابر میزان خودش در شهریور1392.

خالص بدهی‌های سیستم بانکی به بخش خصوصی و مردم بیشتر از 5هزار تریلیون ریال بوده که این 35 درصد نقدینگی است. سهم بانک های خصوصی از بدهی سیستم‌های بانکی به بخش خصوصی حدود 80 درصد از کل افزایش پیدا کرده است؛ در حالی که در این مدت نقدینگی در سال های 93 تا 96 حدودا 3 برابر شده و درآمد اقتصادی کشور فقط 50 درصد رشد کرده است. پس خالص بدهی سیستم بانکی به بخش خصوصی 7 برابر شده و اگر ما سهم بخش ساختمان مسکن و خدمات بازرگانی را حساب کنیم، می‌بینیم که 72 درصد کل مانده تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرده ولی سهم بخش صنعت و معدن و کشاورزی22 درصد کاهش پیدا کرده است.

این نشان می‌دهد که نقدینگی از بخش مولد خارج شده و وارد بخش غیر مولد ساختمان و مسکن و خدمات شده است. بنابراین وقتی که بدهی‌های دولت به سیستم بانکی افزایش پیدا می‌کند، بدهی‌های سیستم بانکی به بانک هم افزایش پیدا می‌کند و جمیع این مجموعه بدهی‌ها باعث افزایش بدهی‌ها در اقتصاد می‌شود  و ما به آن می‌گوییم جریان عظیم تولید بدهی در اقتصاد و اقتصاد بدهی ‌پرور؛ زیرا دولت سهم بزرگی در اقتصاد دارد و شما اگر مخارج دولت را تقسیم برتولید ناخالص ملی کنید، متوجه می‌شوید که سهم دولت در اقتصاد ناخالص ملی چقدر زیاد است. وقتی که این اتفاق بیفتد شاهد رخ دادن اتفاقات بدی در اقتصاد خواهیم بود و چون اقتصاد بدهی‌پرور است، عدم ناهماهنگی بدهی دولت با تولید ناخالص ملی نیز در اینجا مطرح می‌شود.

وضعیت بدهی نسبت به تولید ناخالص ملی به چه صورت است؟

اگر شما به آمار تولید ناخالص داخلی نگاه کنید، با توجه به قیمت‌های سال پایه 90 و آمارهای 3 ماهه سوم سال 1396 متوجه می‌شویم که تولید ناخالص داخلی ما در سال 95 تا سال 96 تا 6/3 درصد رشد داشته و 9 ماهه آن 3.5 درصد افزایش یافته  و این خبر بدی است؛ زیرا بدهی‌های دولت 8/6 درصد بیشتر شده و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در 3 ماهه سوم سال 96 معادل 16 درصد و 9 ماهه 6/15 درصد بوده که از رشد بدهی‌های دولت کمتر است.

اقتصاد بدهی پرور به اقتصادی می گوییم که سهم دولت از این اقتصاد بزرگ است و رشد بدهی‌های دولت از رشد تولید ناخالص داخلی پیشی می‌گیرد و این فاصله هر چه بیشتر باشد، توان ایجاد بدهی بیشتر می‌شود و توان مهار و تسویه بدهی‌ها خارج از اقتصاد تورمی کمتر می‌شود.

 

خطر بروز رکود تورمی را تا چه حد جدی می دانید؟

 اقتصاد ما یک تورم رکودی دارد و چون اقتصاد بانکی ما دچار تورم رکودی است، بحران بدهی‌های بانکی سبب می‌شود، توان سیستم بانکی ما در ایفای نقش اصلی بانک‌ها که تخصیص بهینه وجوه خرد، افزایش بازه سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش ریسک‌پذیری‌های عوامل اقتصادی در اقتصاد  و توان وامدهی کارآ در جهت توسعه بخش مولد است، کمتر و کمتر‌شود.

در اینجا بانک‌ها به طرف خطوط اعتباری بانک مرکزی می‌روند و در این صورت اگر توان اقتصادی بانک بالا باشد، توان وامدهی آن افزایش پیدا می‌کند و در غیر این صورت مطالبات غیر جاری و دارایی‌های سمی بانک‌ها باعث می‌شود، پولی که از بانک مرکزی برداشته می‌شود، خنثی شده و به منابع افزایش توان وامدهی بانک‌ها تبدیل نشود. این امر تهدید سرمایه‌گذاری مالی و انحراف منابع از بخش مولد به غیر مولد را ایجاد می‌کند و در اینجا شاهد بروز بحران نظام بانکی می‌شویم.

اگر مقصد وام‌های بانکی را بر اساس گزارشات موجود ردیابی کنیم، متوجه می‌شویم که اکثر وام‌ها با هدف ایجاد، تآمین سرمایه بر گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالاهای شخصی، خرید مسکن و در کل بخش‌ها و خرید واحد مسکونی جدید داده شده‌اند و با توجه به آمار سال‌های 94، 95 و 96 متوجه می‌شویم که بیشترین وام‌دهی در این سال‌ها با هدف تأمین سرمایه در گردش بوده است. یعنی افرادی که وام تسهیلاتی که گرفته‌اند را نمی‌توانستند پاس کنند و برای پرداخت آن وام جدیدی گرفته‌اند و بدهی جدیدی را ایجاد کرده‌اند. از طرف دیگر بانک‌ها املاک مختلفی گرفته‌اند که این هم مزید بر علت شده است.

در هفته اول شهریور ماه سال 1396 یکسری قراردادهای یک ساله و 6 ماهه با نرخ‌های بهره خاص در سیستا بانکی ایجاد شدند و سررسید اغلب آنها شهریور97 می‌شود. اگر بانک مرکزی تدبیری برای نگه‌داشتن پول‌های این سپرده‌ها نداشته باشد، حجم جدیدی از نقدینگی وارد بازار می‌شود و این امر باعث بروز تورم اقتصادی و افزایش تورم خواهد شد. از طرف دیگر دولت براساس ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور اجازه دارد 3 درصد بودجه عمومی خود را به صورت تن‌خواه گردان از منابع بانک مرکزی برداشت کرده و باید آن را در پایان هر سال تسویه کند. از آنجا که این 3 درصد ثابت است اما بودجه عمومی دولت به صورت مداوم افزایش پیدا می‌کند، دولت 3 درصد سال فعلی را با 3 درصد سال آینده تسویه می‌کند و این حجم دیگری از بدهی دولت به بانک مرکزی است و اگر همه موارد ذکر شده را حساب کنیم، متوجه می‌شویم که بحران بدهی بزرگی را در راه داریم که به قطع یقین تبدیل به چالش نقدینگی می‌شود و افزایش پایه پولی را به دنبال دارد. در واقع ما شاهد یک افزایش تورم هستیم که اگر دولت ابزارها و منابع کنترل نداشته باشد  و سیاست‌های پولی خودش را به موقع و به درستی انجام ندهد، ما در پایان امسال باید منتظر یک تورم شدید باشیم  و رکود تورمی یکی از دلایل اصلی آسیب‌پذیری کشورمان محسوب می شود.

این رکود تورمی هم به ویژگی های ساختاری اقتصاد ما که کسری بودجه مستمر دولت، بی‌انضباطی مالی دولت، نقص سیاست‌های پولی دولت و شوک‌های ارزی حاصل در نوسان فروش نفت هستند، برمی‌گردد.

 

چه راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی پیشنهاد می کنید؟

ما وقتی از اقتصاد صحبت می‌کنیم، می‌گوییم 5 ابر چالش برای ایران 1400 داریم که یکی از آنها نظام بانکی است و چالش‌های دیگر بیکاری، بودجه، بدهی صندوق‌های بازنشستگی و آب و محیط زیست هستند. 4 عنوان از مواردی که ذکر شد، به بحران بدهی و اقتصاد بدهی‌پرور برمی‌گردد. بنابراین دولت ما دچار چند مشکل اساسی است. اول آنکه حجم بزرگی داشته و تعهدهایش زیاد است. درآمدهای این دولت درآمدهای پایه‌داری نیست و سیاست پولی مناسبی برای کنترل ندارد. دولت باید یک بازبینی جدی در مشاوران و کابینه اقتصادی‌اش داشته باشد و یک برنامه اقتصادی منسجم خروج از بحران بدهی را برای کشور بنویسد و با کنترل بودجه‌اش خودش را کنترل کند.

از طرف دیگر بانک مرکزی باید بانک‌های تخصصی و تجاری را با جدیت بیشتری کنترل کند و مطالبات غیر جاری بانک‌ها  و دارایی سمی آنها را بیشتر مد نظر داشته باشد و در ردیابی مقصد وام‌های بانکی بیشتر و قوی‌تر عمل کند. بنابراین دولت باید به استراتژی حاکمیت مالی روی بیاورد و اگر این کار را انجام بدهد از افزایش تورم تا سال97 و استقرار آن تا سال 1400 جلوگیری می‌کند و می‌تواند ابر چالش‌های ما را حل کند.

این دولت باید یک سرفصل جدا برای جلوگیری از افزایش بدهی صندوق‌های بازنشستگی و کمک به آنها باز کند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

تحویل ٨٠ باب منزل مسکونی ساخته شده توسط خیرین بانک صادرات

آغاز به کار نخستین قرارداد آتی سبد سهام در بورس تهران

پرداخت هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه به بیمه شدگان

هدف اصل 44 کاهش تصدی گری دولت است

استفاده از فناوری نوین برای اعمال نظارت در بازار پول و ارز

تغییر سقف برداشت کارتی در درگاه‌های الکترونیک بانک سپه

رشد تولید حق بیمه و کاهش نسبت خسارت در بیمه ایران

دستور رئیس جمهور برای آغاز نوبت دوم توزیع بسته‌های حمایتی

ذخیره 70 هزار تن سیب و پرتقال برای شب عید

مهلت 2 ماهه بورس به 7 شرکت برای شفاف سازی

فساد فراگیر در اقتصاد دولتی و سهم اندک بخش خصوصی

موافقت بانک مرکزی با نرخ‌گذاری خدمات هوایی طبق ارز نیما

تشکیل کمیته صیانت در راستای حمایت از بیمه گران و بیمه گذاران

توسعه مراودات خرد مالی در کیف پول الکترونیکی بانک ملّی

اجرایی شدن استقلال بانک مرکزی کلید خورد

اولین مدرسه سرمایه گذاری در بازار سرمایه افتتاح شد

بانک‌پاسارگاد از نفرات برتر کنکور سراسری تقدیر کرد

چند خبر مهم اقتصادی+ ویدیو

بانک صادرات ایران به ٨٦ هزار نفر وام ازدواج پرداخت کرد

صدور 165 فقره چک خسارت بیمه‌شدگان زلزله‌زده از سوی بیمه ایران

عرضه اولیه 10 درصد سهام «زکشت» در فرابورس

واحد بانکداری شرکتی بانک گردشگری افتتاح شد

پیشنهاد کاهش سه دهک یارانه بگیران در لایحه بودجه

افزایش ضریب نفوذ بیمه با پاسخگویی صحیح

سپرده گذاری 4500 میلیارد تومان منابع ارزی

شرایط رفع سوءاثر از چک برگشتی

ایجاد اشتغال برای 1500 نفر با تسهیلات بانک صنعت و معدن

بانک ملی رتبه دوم از 200 بانک اسلامی را کسب کرد

بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران تامین اجتماعی تمدید شد

875 هزار نفر کارت بانکی خود را جایگزین کارت سوخت کردند

اعلام رسمی نرخ طلا و سکه در فضای مجازی از سر گرفته شد

بانک توسعه صادرات 6هزار میلیارد تومان اموال مازاد واگذار کرد

اصلاح آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه در دستور کار

بیمه ایران 500 میلیون تومان خسارت به زلزله زدگان پرداخت کرد

واردات کالاهای اساسی بدون محدودیت

آغاز به کار قراردادهای آتی سبد سهام از 25 آذر در بورس تهران

پیشنهاد اصلاح قانون محاسبات عمومی به دولت ارائه شد

بانک صادرات ایران ١٢٠ هزار فقره وام قرض‌الحسنه پرداخت کرد

راه اندازی پورتال سهامداران حقیقی بانک ایران زمین

هیات دولت قانونگذاری برای ارزهای رمزنگار را بررسی می کند

ادامه سیاست گذاری با هدف شفافیت و کاهش قیمت ارز

حذف یارانه پردرآمدها دوباره به جریان افتاد

مجوز افزایش سرمایه بیمه تعاون صادر شد

خط فقر در ایران به مرحله هشدار رسید

ارائه اظهارنامه مسافری در مناطق آزاد با هدف کنترل قاچاق

افزایش راندمان و کاهش هزینه‌ها با فناوری بلاک‌چین

افتتاح طرحهای اشتغالزایی روستایی مورد حمایت بانک سینا

تشکیل کارگروه تسهیل گری فعالیت استارت آپ های بیمه

برنامه وزارت راه برای ساخت 400 هزار مسکن تا سال 99

از جیب هر ایرانی چقدر بابت موسسات اعتباری رفت؟

هدف اصل 44 کاهش تصدی گری دولت است

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۴:۳۱ - درج شده در بخش: اقتصاد

اخبار مالی- اصل ۴۴ مجموعه قوانین و سیاست هاست که همه آنها را باید با هم دید که هدف اصلی آن کاهش تصدی گری دولت است.

اخبار مالی-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دستور رییس‌جمهور برای آغاز نوبت دوم توزیع بسته‌های حمایتی خبر داد.

اخبار مالی- رئیس کل بیمه مرکزی تشکیل کمیته صیانت را در راستای حمایت از بیمه گران و بیمه گذاران عنوان کرد.

اولین مدرسه سرمایه گذاری در بازار سرمایه افتتاح شد

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۱:۴۸ - درج شده در بخش: بانک

اخبار مالی-مرکز آموزش و تالار اختصاصی معاملات کارگزاری بانک صنعت و معدن بعنوان نخستین مدرسه سرمایه گذاری در بازار سرمایه با حضور مدیرعامل بانک صنعت و معدن افتتاح شد.

بانک‌پاسارگاد از نفرات برتر کنکور سراسری تقدیر کرد

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۳:۰۷ - درج شده در بخش: بانک

اخبار مالی-بانک‌پاسارگاد برای یازدهمین سال متوالی، از نفرات اول تا سوم آزمون سراسری، در ۵ رشته آزمایشی تقدیرکرد.

عرضه اولیه 10 درصد سهام «زکشت» در فرابورس

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۰:۳۱ - درج شده در بخش: بورس

اخبار مالی- تعداد ۲۰ میلیون سهم از مجموع سهام شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت با روش ثبت سفارش در بازار دوم فرابورس برای نخستین بار به عموم عرضه شد.

افزایش ضریب نفوذ بیمه با پاسخگویی صحیح

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۸:۴۷ - درج شده در بخش: بیمه

اخبار مالی- سامانه‌های پاسخگویی مردمی و رسیدگی به شکایات در واقع، پیشخوان صنعت بیمه به شمار می‌رود و این ماموریت باید با جدیت دنبال شود.

سپرده گذاری 4500 میلیارد تومان منابع ارزی

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴:۴۵ - درج شده در بخش: اقتصاد

اخبار مالی-صندوق توسعه ملی در نیمه اول امسال حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را به ریال تبدیل و در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده است.

بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران تامین اجتماعی تمدید شد

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۸:۰۳ - درج شده در بخش: بیمه

اخبار مالی- دستور اداری کسر حق بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، توسط سرپرست سازمان تامین اجتماعی تمدید و ابلاغ شد.

875 هزار نفر کارت بانکی خود را جایگزین کارت سوخت کردند

سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۷:۱۵ - درج شده در بخش: بانک

اخبار مالی- عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: تاکنون ۸۷۵ هزار نفر کارت بانکی خود را جایگزین کارت سوخت کرده اند که با این کار ۴۳ میلیارد تومان در منابع دولتی صرفه جویی شده است.

آخرین اخبار

تحویل ٨٠ باب منزل مسکونی ساخته شده توسط خیرین بانک صادرات

آغاز به کار نخستین قرارداد آتی سبد سهام در بورس تهران

پرداخت هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه به بیمه شدگان

هدف اصل 44 کاهش تصدی گری دولت است

استفاده از فناوری نوین برای اعمال نظارت در بازار پول و ارز

تغییر سقف برداشت کارتی در درگاه‌های الکترونیک بانک سپه

رشد تولید حق بیمه و کاهش نسبت خسارت در بیمه ایران

دستور رئیس جمهور برای آغاز نوبت دوم توزیع بسته‌های حمایتی

ذخیره 70 هزار تن سیب و پرتقال برای شب عید

مهلت 2 ماهه بورس به 7 شرکت برای شفاف سازی

فساد فراگیر در اقتصاد دولتی و سهم اندک بخش خصوصی

موافقت بانک مرکزی با نرخ‌گذاری خدمات هوایی طبق ارز نیما

تشکیل کمیته صیانت در راستای حمایت از بیمه گران و بیمه گذاران

توسعه مراودات خرد مالی در کیف پول الکترونیکی بانک ملّی

اجرایی شدن استقلال بانک مرکزی کلید خورد

اولین مدرسه سرمایه گذاری در بازار سرمایه افتتاح شد

بانک‌پاسارگاد از نفرات برتر کنکور سراسری تقدیر کرد

چند خبر مهم اقتصادی+ ویدیو

بانک صادرات ایران به ٨٦ هزار نفر وام ازدواج پرداخت کرد

صدور 165 فقره چک خسارت بیمه‌شدگان زلزله‌زده از سوی بیمه ایران

عرضه اولیه 10 درصد سهام «زکشت» در فرابورس

واحد بانکداری شرکتی بانک گردشگری افتتاح شد

پیشنهاد کاهش سه دهک یارانه بگیران در لایحه بودجه

افزایش ضریب نفوذ بیمه با پاسخگویی صحیح

سپرده گذاری 4500 میلیارد تومان منابع ارزی

شرایط رفع سوءاثر از چک برگشتی

ایجاد اشتغال برای 1500 نفر با تسهیلات بانک صنعت و معدن

بانک ملی رتبه دوم از 200 بانک اسلامی را کسب کرد

بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران تامین اجتماعی تمدید شد

875 هزار نفر کارت بانکی خود را جایگزین کارت سوخت کردند

اعلام رسمی نرخ طلا و سکه در فضای مجازی از سر گرفته شد

بانک توسعه صادرات 6هزار میلیارد تومان اموال مازاد واگذار کرد

اصلاح آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه در دستور کار

بیمه ایران 500 میلیون تومان خسارت به زلزله زدگان پرداخت کرد

واردات کالاهای اساسی بدون محدودیت

آغاز به کار قراردادهای آتی سبد سهام از 25 آذر در بورس تهران

پیشنهاد اصلاح قانون محاسبات عمومی به دولت ارائه شد

بانک صادرات ایران ١٢٠ هزار فقره وام قرض‌الحسنه پرداخت کرد

راه اندازی پورتال سهامداران حقیقی بانک ایران زمین

هیات دولت قانونگذاری برای ارزهای رمزنگار را بررسی می کند

ادامه سیاست گذاری با هدف شفافیت و کاهش قیمت ارز

حذف یارانه پردرآمدها دوباره به جریان افتاد

مجوز افزایش سرمایه بیمه تعاون صادر شد

خط فقر در ایران به مرحله هشدار رسید

ارائه اظهارنامه مسافری در مناطق آزاد با هدف کنترل قاچاق

افزایش راندمان و کاهش هزینه‌ها با فناوری بلاک‌چین

افتتاح طرحهای اشتغالزایی روستایی مورد حمایت بانک سینا

تشکیل کارگروه تسهیل گری فعالیت استارت آپ های بیمه

برنامه وزارت راه برای ساخت 400 هزار مسکن تا سال 99

از جیب هر ایرانی چقدر بابت موسسات اعتباری رفت؟

اخبار مالی

اخبار مالی