اخبار مالی

آخرین مطالب

بین الملل

ادامه همکاری حمل و نقلی ایران و اروپا

اخبار مالی-قائم مقام مدیرکل حمل و نقل اتحادیه اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا همواره در زمینه حمل و نقل کنار ایران خواهد ماند و همکاری‌ها مسیر توافقات قبلی ادامه خواهد داشت.

سایر مطالب