تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۵
کد خبر : 5912

پذیرش ۲۶ مِلکِ دولت در بورس کالا

پذیرش ۲۶ مِلکِ دولت در بورس کالا
اخبار مالی: بورس کالای ایران در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای از پذیرش ۲۶ ملک در قالب آپارتمان و مغازه متعلق به دولت که عرضه کننده آن سازمان خصوصی‌سازی است، خبر داد.

در اطلاعیه های مدیریت پذیرش بورس کالای ایران آمده است: ملک‌های پذیرش شده متعلق به دولت بوده که عرضه کننده آن سازمان خصوصی سازی است.

این ۲۶ ملک پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و نود و ششمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۱۷ مهر در بازار فرعی برس کالا مورد تصویب قرار گرفت.

 

براساس امیدنامه و اطلاعیه پذیرش این املاک به شرح زیر هستند:

 

یک دستگاه آپارتمان اداری-انتظامی با کاربری اداری-انتظامی به پلاک ثبتی ۲۳۳۲/ ۳۹۹۶ به مساحت ۲۰۸ مترمربع عرصه و ۸۴ مترمربع اعیان – طبقه اول شرقی از مجتمع ۳ طبقه، روی همکف، کلا ۷ واحدی – واقع در استان گلستان، شهر گرگان.

 

یک دستگاه آپارتمان اداری-انتظامی با کاربری اداری-انتظامی به پلاک ثبتی ۲۳۳۵/ ۳۹۹۶ به مساحت ۲۰۸ مترمربع عرصه و ۸۴.۵ مترمربع اعیان – طبقه اول مجتمع سه طبقه با ۲۵ سال قدمت – واقع در استان گلستان، شهر گرگان.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۷۷۳/ ۲۲۵۹ به مساحت ۳۴۸ مترمربع عرصه و ۱۷۳.۶۹ مترمربع اعیان – نمای خارجی سنگ تراورتن و دارای آسانسور دوتایی – واقع در استان لرستان، شهرستان خرم آباد.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۷۸۵/ ۲۲۵۹ به مساحت ۳۴۸ مترمربع عرصه و ۱۷۳.۶۹ مترمربع اعیان – قدمت بنا ۱۰ سال و دارای آسانسور دوتایی – واقع در استان لرستان، شهرستان خرم آباد.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۷۷۵/ ۲۲۵۹ به مساحت ۳۴۸ مترمربع عرصه و ۱۷۳.۶۹ مترمربع اعیان – طبقه دوم واحد شمالی و دارای آسانسور دوتایی – واقع در استان لرستان، شهرستان خرم آباد.

 

یک دستگاه آپارتمان تجاری به پلاک ثبتی ۷۷۱/ ۲۲۵۹ با کاربری تجاری به مساحت ۳۴۸ مترمربع عرصه و ۱۵۱.۱۴ مترمربع اعیان – طبقه همکف ساختمان بصورت اسکلت بتنی و دارای آسانسور دوتایی – واقع در استان لرستان، شهرستان خرم آباد.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۷۸۰/ ۲۲۵۹ به مساحت ۳۴۸ مترمربع عرصه و ۱۸۰.۴۱ مترمربع اعیان – طبقه پنجم و دارای آسانسور دوتایی – واقع در استان لرستان، شهرستان خرم آباد.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۷۷۸/ ۲۲۵۹ به مساحت ۳۴۸ مترمربع عرصه و ۱۸۰.۴۱ مترمربع اعیان – آب و برق و گاز و تلفن مجزا، سیستم سرمایش و گرمایش هواساز و دارای پارکینگ و انباری – واقع در استان لرستان، شهرستان خرم آباد.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۷۷۷/ ۲۲۵۹ به مساحت ۳۴۸ مترمربع عرصه و ۱۷۳.۶۹ مترمربع اعیان – آب و برق و گاز و تلفن مجزا، سیستم گرمایش و سرمایش هواساز و دارای پارکینگ و انباری – واقع در استان لرستان، شهرستان خرم آباد.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۹۲۵/ ۲۲۵۹ به مساحت ۳۴۸ مترمربع عرصه و ۱۸۰.۴۱ مترمربع اعیان – آب و برق و گاز و تلفن مجزا، سیستم گرمایش و سرمایش هواساز و دارای پارکینگ و انباری – واقع در استان لرستان، شهرستان خرم آباد.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۷۷۴/ ۲۲۵۹ به مساحت ۳۴۸ مترمربع عرصه و ۱۸۳.۶۸ مترمربع اعیان – آب و برق و گاز و تلفن مجزا، سیستم گرمایش و سرمایش هواساز و دارای پارکینگ و انباری – واقع در استان لرستان، شهرستان خرم آباد.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۷۸۱/ ۲۲۵۹ به مساحت ۳۴۸ مترمربع عرصه و ۱۷۰.۴۸ مترمربع اعیان – آب و برق و گاز و تلفن مجزا، سیستم گرمایش و سرمایش هواساز و دارای پارکینگ و انباری – واقع در استان لرستان، شهرستان خرم آباد.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۷۷۹/ ۲۲۵۹ به مساحت ۳۴۸ مترمربع عرصه و ۱۷۰.۴۸ مترمربع اعیان – آب و برق و گاز و تلفن مجزا، سیستم گرمایش و سرمایش هواساز و دارای پارکینگ و انباری – واقع در استان لرستان، شهرستان خرم آباد.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۷۷۶/ ۲۲۵۹ به مساحت ۳۴۸ مترمربع عرصه و ۱۸۳.۶۸ مترمربع اعیان – ساختمان دارای اسکلت بتنی، کف سرامیک، پنجره های دو جداره، نمای داخلی دیوار پوش پس وی سی و نمای خارجی سنگ تراورتن – واقع در استان لرستان، شهرستان خرم آباد.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۷۸۴/ ۲۲۵۹ به مساحت ۳۴۸ مترمربع عرصه و ۱۸۳.۶۸ مترمربع اعیان – ساختمان دارای اسکلت بتنی، کف سرامیک، پنجره های دو جداره، نمای داخلی کاغذ دیواری و نمای خارجی سنگ تراورتن – واقع در استان لرستان، شهرستان خرم آباد.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۷۸۳/ ۲۲۵۹ به مساحت ۳۴۸ مترمربع عرصه و ۱۸۳.۶۸ مترمربع اعیان ساختمان – دارای اسکلت بتنی، کف سرامیک، پنجره های دو جداره، نمای داخلی کاغذ دیواری و نمای خارجی سنگ تراورتن – واقع در استان لرستان، شهرستان خرم آباد.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۷۷۲/ ۲۲۵۹ به مساحت ۳۴۸ مترمربع عرصه و ۱۸۳.۶۸ مترمربع اعیان – ساختمان دارای اسکلت بتنی، کف سرامیک، پنجره های دو جداره، نمای داخلی کاغذ دیواری و نمای خارجی سنگ تراورتن – واقع در استان لرستان، شهرستان خرم آباد.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۴۹۵۲/ ۱۳۹ به مساحت ۳۷.۲۵ مترمربع اعیان آشپزخانه و اتاق بزرگ – واقع در استان همدان، شهرستان بهار (خیابان امام خمینی).

 

یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۱۰۵۵ با کاربری تجاری به مساحت ۲۴.۱۸ مترمربع عرصه و ۳۵ مترمربع اعیان – همکف و یک نیم طبقه در انتهای مغازه جمعا به مساحت ۳۵ مترمربع – واقع در استان اصفهان، شهر کاشان (دروازه دولت).

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۳۱۲۱/ ۱۲ به مساحت ۲۳۹.۴۰ مترمربع عرصه و ۱۷۶.۵۰ مترمربع اعیان – طبقه دوم یک مجتمع سه طبقه، واحد مسکونی دارای هال و آشپزخانه اپن و سه اتاق خواب – واقع در استان گلستان، شهرستان گرگان.

 

یک دستگاه ساختمان با کاربری تجاری به پلاک ثبتی ۲۱/ ۹۳۳ به مساحت ۵۸۹.۶۹ مترمربع عرصه و ۴۵۰ مترمربع اعیان – ۴۵۰ مترمربع مساحت اعیان که ۲۵۰ متر بصورت نیمه اسکلت با حداقل مشخصات فنی و ۲۰۰ متر آن بصورت تجاری و اداری دارای اسکلت فلزی، سقف طاق ضربی است و نمای بیرونی سیمانی و کف موزاییک و نمای داخل سفیدکاری است، ساختمان دارای انشعابات آب و برق و گاز شهری است – واقع در استان سمنان، شهر دامغان – خیابان امام خمینی (محل زندان سابق)

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۲۵۶/ ۳۶۸۸ به مساحت ۴۱۵.۳۴ مترمربع عرصه و ۱۰۶.۹۵ مترمربع اعیان – طبقه اول یک مجتمع ۴ طبقه، روی همکف کلا ۱۲ واحده با آسانسور – واقع در استان گلستان، شهرستان گرگان.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۲۶۱/ ۳۶۸۸ به مساحت ۴۱۵.۳۴ مترمربع عرصه و ۸۶.۱۵ مترمربع اعیان – واحد دارای هال، آشپزخانه اپن و دو اتاق خواب، سرویس بهداشتی و حمام – واقع در استان گلستان، شهرستان گرگان.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۲۶۵/ ۳۶۸۸ به مساحت ۴۱۵.۳۴ مترمربع عرصه و ۱۰۶.۹۵ مترمربع اعیان – واحد دارای هال، آشپزخانه اپن و دو اتاق خواب و سروریس بهداشتی و حمام – واقع در استان گلستان، شهرستان گرگان.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۳۱۲۰/ ۱۲ به مساحت ۲۳۹.۴۰ مترمربع عرصه و ۱۷۴.۴۲ مترمربع اعیان – واحد دارای هال، آشپزخانه اپن و دو اتاق خواب و سروریس بهداشتی و حمام – واقع در استان گلستان، شهرستان گرگان.

 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۱۳۵۷/ ۳۹۹۶ به مساحت ۵۵۶.۸۶ مترمربع عرصه و ۱۸۰ مترمربع اعیان – واحد مسکونی دارای هال و پذیرایی و سه اتاق خواب و آشپزخانه اپن و توالت و حمام و تراست کف سیمانی و موکت دیوارها گچ کاری و کاغذ دیواری (تقریبا مستعمل) اسکلت فلزی و قدمت بنا ۳۵ سال است – واقع در استان گلستان، شهرستان گرگان.

 

عرضه تمامی این واحدها به صورت یکجا صورت می گیرد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.