اختصاص سهام عدالت به جاماندگان
رئیس خصوصی سازی عنوان کرد:

اختصاص سهام عدالت به جاماندگان

اخبار مالی- براساس تکلیف قانونی بودجه باید از محل سهام باقی مانده دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری به افراد واجد شرایط سهام اختصاص یابد.
ساعت کار بانک‌های خصوصی تغییر کرد
دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی:

ساعت کار بانک‌های خصوصی تغییر کرد

اخبار مالی-دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی از شروع ساعت کار بانک‌های خصوصی از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح خبر داد.
منع همکاری با اپلیکیشن سکه
بیمه مرکزی اعلام کرد:

منع همکاری با اپلیکیشن سکه

اخبار مالی- مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی طی نامه ای فعالیت بیمه ای اپلیکیشن سکه را غیر مجاز اعلام کرد.