معادن اصفهان ۱۵ درصد تولید بیشتر خواهند داشت
با واگذاری معادن غیرفعال؛

معادن اصفهان ۱۵ درصد تولید بیشتر خواهند داشت

اخبار مالی- طبق گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، با واگذاری و صدور پروانه معادن غیرفعال در این استان حدود ۱۵ درصد به ظرفیت تولید معادن اصفهان اضافه خواهد شد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها