مجلس از  طرح واردات خودرو چه هدفی دارد؟
اختصاصی اخبار مالی؛

مجلس از طرح واردات خودرو چه هدفی دارد؟

اخبار مالی- طرح آزاد سازی واردات خودرو دوباره اما به صورت مشروط روی میز مجلس قرار گرفته است و حرف از واردات خودروهای هیبریدی و برقی در بین محافل دوباره به میان آمده و طرح در انتظار رسیدگی در صحن مجلس است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها