هیچ مشکلی در تامین ارز وجود ندارد
رئیس کل بانک مرکزی:

هیچ مشکلی در تامین ارز وجود ندارد

اخبار مالی- درآمدهای ارزی حاصل از صادرات در سالجاری نیز بهبود یافته است و بر این اساس هیچگونه مشکلی در تامین ارز نداریم.
توقف پرداخت تسهیلات در بانک‌ها تکذیب شد
بانک مرکزی اعلام کرد؛

توقف پرداخت تسهیلات در بانک‌ها تکذیب شد

اخبارمالی_بانک مرکزی پیرو انتشار گزارشی مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌ها اعلام کرد، روند اعطای تسهیلات به هموطنان در همه بانک‌ها، مطابق با ضوابط و مقررات جریان دارد.
اعمال محدودیت های بانکی برای افراد بدون شغل و یا غیر فعال اقتصادی
از سوی داره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام گرفت:

اعمال محدودیت های بانکی برای افراد بدون شغل و یا غیر فعال اقتصادی

اخبار مالی- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید از عدم ارائه خدمات بانکی از جمله اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل کنند.