سرپرست شرکت ارتباط فردا معرفی شد

سرپرست شرکت ارتباط فردا معرفی شد

اخبار مالی:هیات مدیره شرکت ارتباط فردا، هلدینگ فناوری اطلاعات بانک آینده، طی حکمی دکتر فرشید اردوانی را به عنوان سرپرست این شرکت منصوب کرد.