اجرای آزمایشی رمزپول در سال آینده

اجرای آزمایشی رمزپول در سال آینده

اخبار مالی-معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از اجرای آزمایشی رمزپول در سال آینده خبر داد و گفت: در رمزریال اصل پول به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست.